Dacă Îi cerem ajutorul, Dumnezeu ne ajută să transformăm crucea suferinţei – Patriarhul României

„Dacă avem gândul la Dumnezeu când trecem prin necazuri, suferinţă, boală şi Îi cerem ajutorul, atunci El ne ajută să transformăm crucea suferinţei în biruinţă prin nădejde”, a spus duminică Patriarhul României.

Purtarea crucii

Patriarhul a explicat în predica rostită la Biserica „Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare” – Victoria că fiecare om are de purtat o cruce, dar niciodată nu este atât de grea încât să nu reuşească să o poarte dacă cere ajutorul lui Dumnezeu.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insistat să nu purtăm crucea în izolare, ci să apelăm la Dumnezeu care ne va ajuta să nu cădem în deznădejde şi să dăm „un alt sens suferinţei”.

Să folosim suferinţa, a spus Părintele Patriarh în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, ca „o chemare de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne schimba viaţa”.

„Constatând fragilitatea vieţii pământeşti, să căutăm mai mult viaţa cerească netrecătoare prin credinţă, împărtăşirea cu sfintele taine, spovedanie, sfinţirea vieţii şi prin fapta cea bună”.

Treptele mântuirii

Patriarhul României a făcut referire în omilia sa la scopul vieţii omului care este acela de a se pregăti pentru viaţa cerească netrecătoare, pentru a dobândi mântuirea.

El a explicat şi ce este mântuirea: unirea omului cu Dumnezeu cel veşnic viu.

Sintetizând textul biblic, Patriarhul a enumerat etapele mântuirii:

  • Voinţa omului de a veni la Hristos;
  • Lepădarea de sine;
  • Luarea sau asumarea crucii;
  • Urmarea lui Hristos.

Mântuirea depinde de libertatea noastră, potrivit Preafericirii Sale: de a ne despărţi de Dumnezeu prin necredinţă sau de a ne uni cu Dumnezeu prin credinţă şi prin fapte bune.

„Dumnezeu nu forţează pe nimeni să-L urmeze, dar invită pe toţi oamenii. Îi cheamă pe toţi la mântuire”.

Lepădarea de sine

Una dintre condiţiile mântuirii este lepădarea de sine. Patriarhul a explicat ce presupune această etapă afirmând că nu înseamnă „depersonalizare”, ci lepădarea unui „mod egoist de a trăi”.

„Lepădarea de sine nu înseamnă desfiinţarea persoanei, ci mutarea atenţiei de la eul propriu spre Dumnezeu”, a subliniat Patriarhul României.

Sfântul Gheorghe Pelerinul

În ultima parte a predicii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat portretul luminos al Sfântului Gheorghe Pelerinul, ale cărui moaşte au fost aduse de la Mănăstirea Văratec la biserica bucureşteană cu prilejul manifestărilor dedicate hramului.

„Gheorghe Pelerinul este unul dintre sfinţii cei mai reprezentativi pentru ţăranul român. Ne-am gândit că el este cel mai sfânt dintre ţăranii noştri pe care îi cunoaşte Biserica. Un om care din tinereţe a fost foarte evlavios şi a făcut minuni din timpul vieţii”.

„Sfântul a rămas toată viaţa un credincios mirean, dar foarte mult preţuit de ierarhi, preoţi, duhovnici pentru că el cerea binecuvântare şi se ruga foarte mult şi a sfătuit o mulţime de oameni ce au de făcut în viaţa lor atunci când întâmpinau greutăţi”.

„Avea pace interioară şi încredere în Dumnezeu”, a conchis Preafericirea Sa.

Tot în timpul aceluiaşi eveniment, Patriarhul Daniel l-a ridicat pe preotul paroh Cristinel Trandafir la rangul de iconom stavrofor.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente