Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la sfințirea și inaugurarea pasarelei pietonale de la Mănăstirea Snagov

Un pod spre mănăstire

Pasarela pietonală de la Snagov

Mănăstirea Snagov din județul Ilfov este cea mai veche mănăstire din Arhiepiscopia Bucureștilor. Prima așezare monahală a existat aici în secolul al XI-lea, dar fiind din lemn a ars.

Prima atestare documentară a mănăstirii Snagov datează din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, din timpul domnitorilor Tării Românești Dan I (1383-1386) și Mircea cel Bătrân (1386-1394 și 1397-1418). În anul 2008, Mănăstirea Snagov a serbat 600 de ani de existență documentară (1408-2008).

De această așezare monahală, prin evlavie și dărnicie, și-au legat numele domnitorii Vladislav I (Vlaicu 1364-1379), care a zidit aici un paraclis, Mircea cel Bătrân, Vladislav al II-lea (1447-1448 și 1448-1456), care a zidit aici biserică în anul 1453, cu hramul Buna-Vestire (însă această biserică s-a scufundat în anul 1600), Vlad Țepeș (1456-1462 și nov. 1476- dec.1476), care a fortificat mănăstirea, iar mormântul lui se află, potrivit tradiției, în această mănăstire; Sfântul Voievod Neagoe Basarab (1512-1521) care în anul 1512 a zidit biserica actuală cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, fiind pictată mai târziu, în anul 1563 de pictorul Dobromir cel Tânăr, în timpul domniei lui Petru cel Tânăr, fiul domnitorului Mircea Ciobanu. Pictura este de mare valoare, fiind cel mai mare ansamblu iconografic din secolul al XVI-lea din Țara Românească.

Mănăstirea Snagov a devenit un important centru cultural-religios pe timpul starețului cărturar și poliglot Antim Ivireanul (1694-1705), care a tipărit aici 15 cărți bisericești în limbile română, slavonă, greacă și arabă.

Ca un ostrov al Crucii și Învierii în mijlocul apelor, această mănăstire a fost nu numai loc de rugăciune, ci și loc de pocăință și de suferință pentru cei care au pătimit în temnița care a existat aici începând cu anul 1840, când chiliile au fost transformate în celule de penitenciar.

În anii 1904, 1936 și 1966 mănăstirea a fost consolidată și restaurată, iar din anul 2004 a început aici un șantier de restaurare a picturii, însă lucrările se desfășoară lent din lipsă de fonduri.

În anul 2008, Mănăstirea Snagov a primit încă două hramuri, și anume: Sfântul Voievod Neagoe Basarab, cu data de prăznuire 26 septembrie și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, cu data de prăznuire 27 septembrie.

Această biserică închinată Maicii Domnului a fost totuși greu accesibilă vizitatorilor din cauză că nu exista un pod sau o pasarelă pietonală. Astăzi însă, cu ajutorul Preasfintei Treimi și al Maicii Domnului, cu bunăvoința autorităților de stat centrale și locale, cu osteneala mai multor oameni harnici avem în față un pod sau mai precis o pasarelă pietonală din beton și fier care permite binecredincioșilor pelerini și vizitatorilor să ajungă la mănăstirea Snagov în orice anotimp, chiar și atunci când lacul este înghețat, iar bărcile nu pot funcționa.

Începând de astăzi, Mănăstirea Snagov iese din izolare și uitare, ea poate fi mai ușor și mai des vizitată. Noua pasarelă pietonală poate fi numită Podul Maicii Domnului de la Snagov, sau Podul rugăciunii, sau Podul pelerinilor, mai ales că el este sfințit și inaugurat astăzi, 20 noiembrie, în ajunul sărbătorii hramului acestei mănăstiri: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie).

Podul, puntea sau pasarela au în același timp o funcție practică și o valoare simbolică. Podul ajută pe om să treacă peste un obstacol ce se află în în drumul său: o apă, o prăpastie, o vale adâncă, o diferență de nivel. Dar întrucât podul leagă sau apropie două puncte îndepărtate sau diferite, el devine simbol al comunicării și comuniunii, cale de apropiere și de întâlnire între oameni, între regiuni, între popoare. În chip spiritual, podul este simbol al medierii, al mijlocirii, chiar al rugăciunii care unește pământul cu cerul, pe om cu Dumnezeu, unește pe cei vii cu cei trecuți sau mutați la Domnul.

În acest înțeles, constatăm că Maica Domnului este cinstită și lăudată în Acatistul Bunei-Vestiri cu aceste cuvinte: „Bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ”, iar în Acatistul Maicii Domnului – Bucuria tuturor celor necăjiți, se spune: „Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață” sau „Bucură-te, pod care duci la ceruri”.

Prin faptul că L-a născut ca om în istorie pe Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic, Maica Domnului este punte sau scară între cer și pământ, între oameni și Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.

De aceea, Maica Domnului este numită „mijlocitoare sau solitoare a credincioșilor către Dumnezeu” sau „rugătoare nebiruită”.

Mulțumim astăzi lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru ajutorul primit în realizarea acest pod al rugăciunii și al pelerinajului la Mănăstirea Snagov.

De asemenea, exprimăm recunoștința și prețuirea noastră tuturor instituțiilor și persoanelor care au contribuit în moduri diferite ca această pasarelă pietonală să fie realizată și sfințită astăzi, 20 noiembrie 2010, ca dar al nostru adus Maicii Domnului în ajunul sărbătorii ei din 21 noiembrie.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente