Cuvântul Preafericitului Daniel la un an de la întronizare: ‘Recunoștință pentru împliniri și responsabilitate pentru noi lucrări’

Păstrând și făcând roditoare moștenirea luminoasă lăsată nouă de vrednicul de pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist, acum la un an de la primirea marii responsabilități de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile Lui revărsate asupra Bisericii noastre. Raportul de activitate al Patriarhiei Române prezentat de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Patriarhal Vincențiu Ploieșteanu și raportul de activitate al Arhiepiscopiei Bucureștilor prezentat de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Varsanufie Prahoveanul ne arată multe împliniri și proiecte care s-au realizat ori sunt în curs de realizare cu ajutorul lui Dumnezeu și cu osteneala colaboratorilor noștri permanenți de la Patriarhie și de la Arhiepiscopie. Cele mai importante realizări, însă, sunt împliniri ale hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ținând seama de nevoile clerului și credincioșilor noștri din țară și din afara granițelor ei.

Pentru toate cele ce s-au realizat în viața Bisericii noastre în anul care a trecut de la întronizarea noastră, ca urmare a conlucrării dintre ierarhi, cler și credincioși, trebuie să arătăm astăzi recunoștință și să mulțumim lui Dumnezeu și acelor oameni prin care Dumnezeu lucrează ca Biserica Lui din poporul nostru român să fie loc de înnoire, sfințire și mântuire a celor ce iubesc pe Dumnezeu și împlinesc voia Sa. În același timp, mulțumim și tuturor instituțiilor centrale și locale, organizațiilor, firmelor și persoanelor particulare care au ajutat și ajută Biserica noastră în multiplele ei activități liturgice, pastorale, culturale și social-filantropice, ca ea să-și împlinească misiunea ei în societatea românească de azi, în context european și universal.

Totodată, trebuie să privim spre lucrările ce se cer împlinite în prezent și viitor, ca urmare a multor nevoi, exigențe și provocări ale timpului nostru, ca de pildă secularizarea și sărăcia, slăbirea comuniunii de iubire și a solidarității în familie și în societate, scăderea numărului populației, noile probleme pastorale și sociale create de emigrația românilor și altele.

Pentru a face față acestor probleme este mare nevoie de a întări coresponsabilitatea și cooperarea în Biserică și în societate, pentru ca libertatea noastră să fie folosită pentru a săvârși binele, a apăra și promova demnitatea umană și a dobândi mântuirea sau comuniunea de viață veșnică în iubirea Preasfintei Treimi.

În această perspectivă, sunt încă multe de făcut cu credință vie și osteneală multă.

Desigur, avem speranța și convingerea că Dumnezeu ne va ajuta să împlinim ceea ce este bine și plăcut Lui, și folositor oamenilor, mai ales dacă simțim bucurie în suflet când aducem bucurie semenilor noștri, adesea aflați în nevoi, încercări, suferințe și singurătate.

Mulțumim tuturor celor ce astăzi au participat la acest moment aniversar din viața Bisericii noastre, pentru a mulțumi lui Dumnezeu și pentru a întări comuniunea noastră frățească, spre binele Bisericii și al societății în care trăim. Rămânem îndatorat celor ce ne-au onorat cu prezența lor la acest ceas aniversar.

Rugăm pe Hristos Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu harul Său și cu iubirea Sa de oameni, spre slava Preasfintei Treimi, spre binele Bisericii noastre și al poporului nostru.

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente