Cuvântul Preafericitului Daniel la semnarea Protocolului de cooperare cu Ministerul Sănătății Publice

„SĂ APĂRĂM ȘI SĂ CULTIVĂM ÎMPREUNĂ DARUL SĂNĂTĂȚII”

Domnule Ministru,

Preasfinția Voastră,

Stimați reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice,

Prea Cucernici Părinți Consilieri,

Semnarea Protocolului privind Parteneriatul „Asistență Medicală și Spirituală” între Ministerul Sănătății Publice și Patriarhia Română are multiple semnificații.

Mai întâi, acest Protocol este urmarea firească a practicii și tradiției bimilenare a Bisericii de a ajuta la diminuarea și alinarea suferinței umane, lucrare întemeiată pe învățătura Sfintei Evanghelii și hrănită din vindecările minunate săvârșite de Mântuitorul Hristos, „doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”.

Implicarea Bisericii în asistența socială și medicală este deodată o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera socială a Bisericii derivă din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Așa se explică mulțimea instituțiilor de binefacere sau asistență socială înființate sau patronate de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul împăraților, regilor și domnitorilor creștini, dar și cu sprijinul tuturor celor milostivi și darnici.

În acest sens primele forme organizate de tratare a bolilor și alinare a suferinței au apărut pe lângă biserici. Exemplul edificator în această privință îl reprezintă farmaciile, bolnițele și spitalele ridicate și susținute de mănăstiri și biserici.

În omul bolnav, sărac, flămând și gol, umilit sau privat de libertate, este prezent tainic Hristos Însuși, iubitorul de oameni Care ne cheamă să fim milostivi ca Tatăl nostru Cel din Ceruri, Care revarsă ploaia Sa și peste cei buni și peste cei răi; pe cei buni îi răsplătește și pe ceilalți îi miluiește. Cu alte cuvinte, fapta noastră bună izvorâtă din iubire milostivă și dezinteresată poartă în ea o lumină cerească și devine o comoară a sufletului pentru veșnicie.

Astăzi există mulți bolnavi și multă suferință în lume. Ca atare, este de datoria noastră să conlucrăm cu Statul și cu toate organismele care doresc să contribuie la alinarea și vindecarea suferinței, întărind și reafirmând, totodată, responsabilitatea omului față de darul sfânt al vieții primit de la Dumnezeu.

Este cunoscut faptul că Biserica noastră este deja implicată în această lucrare de sprijinire a celor bolnavi, atât prin preoții de caritate slujitori în spitale și așezăminte medico-sociale, cât mai ales prin numeroasele cabinete cu profil medical aflate pe teritoriul parohiilor din București, unde preoții și medicii credincioși conlucrează pentru cei ce au nevoie de alinare și vindecare, de sănătate și speranță.

Dorința noastră este de a ne implica activ mai ales în programele cu caracter medical și de prevenire a bolilor, urmărind conștientizarea și educarea oamenilor în ceea ce privește adoptarea unui stil de viață sănătos, fără excese sau abuzuri, precum și necesitatea depistării în stadiul incipient a bolilor. La aceasta se adaugă și obligativitatea de a avea o atitudine responsabilă și caritabilă față de boală și bolnavi. În acest sens, în zilele de 3-4 noiembrie 2008, la Palatul Patriarhiei din București, peste 1000 de preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor vor participa la conferința semestrială având ca temă „Pastorația pentru sănătate și medicina preventivă”. Dorim ca această Conferință să o organizăm împreună cu Ministerul Sănătății Publice, ca semn concret al cooperării dintre instituțiile noastre.

Sperăm că astăzi, cooperarea Bisericii cu Statul în domeniul asistenței medicale înseamnă forțe unite pentru o eficiență mai mare și o semnificație spirituală mai profundă. Protocolul semnat astăzi arată nu doar dorința noastră comună, cât, mai ales, responsabilitatea noastră comună, atât a Guvernului României, cât și a Bisericii Ortodoxe Române, de-a ajuta pe cei aflați în suferință.

În încheiere, dorim să Vă mulțumim, Domnule Ministru, pentru disponibilitatea pe care o arătați în a coopera împreună cu Biserica pentru a uni știința cu spiritualitatea, medicina vindecării cu binecuvântarea mântuirii.

Parteneriatul semnat azi este o bază comună pentru programe social-medicale și spiritual-pastorale multiple.

Rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să devenim și mai mult mâinile iubirii Sale față de cei ce suferă cu speranța vindecării.

†D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente