Cursuri de predare creativă a orei de religie

La 28 aprilie 2015 au debutat înscrierile la programele de perfecţionare pentru cea de-a doua sesiune a cursurilor de predare creativ-pozitivă a religiei din cadrul proiectului POSDRU ID 134267 „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina religie (PREL)“, informează Ziarul Lumina. Profesorii de religie vor beneficia de opt programe de perfecţionare: predarea temelor interdisciplinare la religie ortodoxă – ciclul gimnazial şi liceal, managementul conflictului ideatic religios – ciclul gimnazial, managementul conflictului ideatic religios – ciclul liceal, predarea pozitiv-creativă a religiei – ciclul primar, predarea pozitiv-creativă a religiei – ciclul gimnazial, predarea pozitiv-creativă a religiei – ciclul liceal, realizarea activităţilor extracurriculare la disciplina religie prin proiecte, utilizarea TIC în predarea religiei şi „Ghidul profesorului debutant“.

Fiecare program are 25 de credite. Participanţii pot beneficia, în cazul finalizării cu succes a programului de perfecţionare, de un premiu de 1.000 de lei impozabili, chiar dacă au beneficiat de un astfel de premiu şi în prima sesiune. Informaţii suplimentare pe: http://predareareligiei.ro/.

Comentarii Facebook


Știri recente