Curs de formare la Centrul de tineret Moniom

În perioada 6-8 august Centrul de tineret „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” Moniom a găzduit un curs de formare în contextul programului Erasmus+ al Comisiei Europene, adresat lucrătorilor de tineret, cadrelor didactice şi altor categorii de persoane implicate în lucrul cu tinerii. Este vorba de cursul „Designul activităţilor de învăţare în contextul programului Erasmus+”, susţinut de formatori din cadrul Reţelei Naţionale a Formatorilor pentru programul Erasmus+”, cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), organizat în parteneriat cu Asociaţia „Centrul de tineret Moniom” şi Asociaţia „Ioan Popasu” a Episcopiei Caransebeşului.

Cursul a fost oferit gratuit şi a reunit participanţi din municipiul Reşiţa şi din oraşul Bocşa, dornici să cunoască şi să aprofundeze metode şi tehnici moderne de lucru cu tinerii. Este vorba de reprezentanţi ai Centrului de tineret „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” Moniom, ai Centrului de tineret Bocşa-Vasiova, dar şi de cadre didactice de la diverse şcoli şi organizaţii din municipiul Reşiţa.

Despre utilitatea unui astfel de curs pentru coordonatorii şi voluntarii centrelor de tineret ale Episcopiei Caransebeşului, părintele Mihai Ciucur – coordonatorul Departamentului de tineret, a precizat că: „este o bună oportunitate de a cunoaşte noi modalităţi de abordare, mai ales în contex non-formal, a activităţilor de învăţare a tinerilor şi copiilor. Învăţarea de metode de învăţare atractive şi eficiente este o prioritate pentru noi, datorită specificului activităţilor desfăşurate atât în cadrul centrelor de tineret, cât şi în taberele şi şcolile de vară pe care le organizăm. Dorim, de asemenea, să cunoaştem oameni noi, profesionişti din alte domenii de activitate, cu care putem încheia parteneriate eficiente în scopul dezvoltării activităţilor noastre cu tinerii.”

Prezent la curs, coordonatorul Centrului de tineret Vasiova, pr. Doru Melinescu a subliniat: „am răspuns invitaţiei de a participa la acest curs pentru că în lucrul cu tinerii este nevoie de perfecţionare continuă, având în vedere că societatea este într-o continuă schimbare, iar participarea la acest curs de educaţie non-formală ne oferă noi metode de abordare a învăţării eficiente”.

Pe parcursul celor trei zile cursanţii şi-au însuşit noi cunoştinţe despre învăţarea în context formal, non-formal şi informal, adaptată la diverse categorii de beneficiari. De asemenea, cursul a constituit un bun prilej pentru clarificarea unor noţiuni legate de scrierea şi implementarea unor proiecte adresate tinerilor, în cadrul programului european Erasmus+. Nu în ultimul rând, cursul a oferit numeroase exemple practice de activităţi de învăţare care pot fi utilizate în lucrul cu tinerii şi copiii şi de perfecţionare a abilităţilor lucrătorilor de tineret şi a cadrelor didactice. (Articol semnat de Diac. Pavel Canea şi Darius Herea)

Comentarii Facebook


Știri recente