Cum vor decurge slujbele de Paşti în Australia şi Noua Zeelandă: „Fiecare să își asume responsabilitatea duhovnicească”

Australia şi Noua Zeelandă fac parte dintre statele afectate de noua pandemie. Pentru a diminua efectele nocive ale Covid-19, guvernele celor două ţări au luat anumite măsuri care se răsfrâng şi asupra vieţii bisericeşti ortodoxe.

La rândul său, pentru a proteja darul vieţii credincioşilor, Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului Eparhial, a transmis următoarele:


1. Domnul Dumnezeu din nemărginita Sa iubire părintească a dat omului darul cel mai de preț – viața;

2. Mântuitorul Iisus Hristos din ascultare față de Tatăl și din iubire pentru făptura Sa „S-a deșertat pe Sine chip de rob luând… S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte.. „(Filipeni 2,7-8). Din aceasta vedem că Domnul este modelul la care trebuie să privim și să înțelegem că El i-a dăruit omului viață din iubirea Sa nesfârșită;

3. Cunoscînd că pericolul pandemiei nu a trecut încă, înțelegând grija autorităților care au hotărât ca locașurile de cult să rămână cu ușile închise, recomandăm ca slujbele din această perioadă (Floriile, Săptămâna Mare, Paștile și Săptamâna Luminată) să fie oficiate cu ușile închise, numai de către slujitorii bisericești și fără participarea fizică a credincioșilor mireni.

4. Recomandăm ca și în aceste condiții stricte să se respecte regulile sanitare indicate de specialiști întrucât pericolul transmiterii virusului este destul de mare și nu trebuie să fie pusă în pericol sănătatea și viața oamenilor. Nu este amenințată CREDINȚA, ci VIAȚA credincioșilor este amenințată, fapt pentru care am înțeles să amânăm, provizoriu, oficierea cultului divin public. Chiar și așa, Slujbele și în special Sfânta Liturghie vor fi oficiate în locașurile de cult pe care le avem, iar pomelnicele cu numele enoriașilor vor fi pomenite.

5. La ora 00.00 din noaptea Învierii, credincioșii cu candela aprinsă în casă, vor aprinde lumânarea și vor cânta în curte sau pe balcon, imnul pascal: Hristos a Înviat!

6. Nu cunoaștem acum, în profunzime, motivul pentru care a îngăduit Domnul să se facă toate acestea. Este însă foarte important ca fiecare dintre creștini să își asume responsabilitatea duhovnicească, să se cerceteze pe sine și să caute răspuns pentru a înțelege, dacă este cu putință, care îi este contribuția la starea lucrurilor pe care le trăim, să se smerească și să se pocăiască de greșeli, chemând mila Domnului peste lumea în care trăim.

7. Văzând bisericile cu ușile închise, cu înțelegere deplină, cu inima îndurerată, cu responsabilitate față de poporul pe care îl păstorim, cu multă frământare sufletească, fără grabă și cu rugăciune continuă, îngrijorați de pericolele care amenință pe de o parte sănătatea și viața credincioșilor noștri și pe de altă parte îngrijorați de starea duhovnicească a membrilor Bisericii, îndemnăm pe toți enoriașii parohiilor noastre să rămână tari în credință, neclintiți în nădejde și lucrători neosteniți ai iubirii creștine întru smerenie și îndelungă răbdare.

După trecerea pericolului, cu pregătire duhovnicească, vom putea să ne spovedim și să ne împărtășim cu Sfintele Taine.

Vă rugăm să continuați rugăciunile în casele voastre, citiți Sfânta Scriptură – în special relatările despre Patimile Domnului Hristos, citiți Catehismul Ortodox în care este sintetizată învățătura Bisericii noastre și viețile sfinților prin care ne liniștim mintea și ne odihnim sufletele zbuciumate.

Rugăm pe Dumnezeu ca această stare de provizorat și de încercare prin care trecem cu toții să înceteze cât mai curând, să ne ajute să urcăm cu Domnul Hristos prin patimi și chinuri spre dealul Golgotei, pentru ca după întunericul morții Sale, să ajungem împreună cu El la Învierea cea dătătoare de lumină și de viață.


Foto credit: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente