Cultura teologică românească – Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul Cultura teologică românească-scurtă prezentare istorică al Pr. Prof. dr. acad. Mircea Păcurariu. Volumul face o prezentare generală a contribuțiilor teologice românești la istoria culturii naționale, începând cu perioada „daco-romană” și continuând până în zilele noastre.

„Lucrarea Părintelui Preot prof. dr. acad. Mircea Păcurariu, Cultura teologică românească, prima de acest gen la noi, reușește să pună în lumină rolul Bisericii Ortodoxe Române și al slujitorilor ei în crearea limbii literare românești, în promovarea istoriografiei, a lingvisticii, a pedagogiei și a muzicii, în dezvoltarea învățământului românesc de toate gradele. Aportul masiv și determinant al Bisericii la progresul culturii românești, îndeosebi până la capătul epocii moderne. Considerăm că aceste contribuții substanțiale ale Bisericii Ortodoxe Române la nașterea și dezvoltarea spiritualității românești și la modelarea culturii naționale trebuie să fie mai bine cunoscute și apreciate astăzi, când societatea românească are nevoie de afirmare a propriei sale identități pe plan național și universal”. (Din Cuvântul înainte al Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Comentarii Facebook


Știri recente