Cultura română și Eminescu: Arhim. Mihail Daniliuc

„Nu se putea alege o zi mai potrivită pentru omagierea culturii noastre decât cea în care îl sărbătorim pe Eminescu, omul deplin al ei”, scrie Arhim. Mihail Daniliuc pe portalul Doxologia.

Sărbători după Sfinte Sărbători! O binecuvântată înlănțuire de zile în care am petrecut cu duhovnicească bucurie vremea sfintelor Praznice ale Nașterii, Tăierii Împrejur și Botezului Domnului, dar și trecerea în Anul Nou civil 2019. Iată-ne ajunşi într-un alt moment festiv, când ne celebrăm cultura națională și pe reprezentantul desăvârșit al ei, Mihail Eminescu.

Egumenul Schitului Vovidenia-Neamț subliniază că poetul Mihai Eminescu și-a dobândit renumele de omul deplin al culturii noastre „prin incontestabila-i trudă pe tărâm cărturăresc și patriotic, fără vreo influență sau sentință arbitrară venită de undeva, fără ca vreun for academic, politic sau juridic să i-l fi atribuit”.

Eminescu, prin propria-i gândire și simțire, a creat valori naționale fără seamăn; nu s-a văzut urcat de cineva pe piedestalul culturii și simțirii românești; ascensiunea i-a fost presărată cu sfârșitoare suferințe, în condiții din cele mai vitrege.

Arhim. Mihail Daniliuc a concluzionat că Eminescu rămâne omul complet al culturii noastre naționale pentru că a știut „să creioneze prin inegalabile scrieri sufletul neamului său, tălmăcind în cuvinte alese credința și istoria lui, creațiile populare, virtuțile și scăderile, năzuințele, dar și poticnelile confraților, bucuriile, apăsările, dar și dorurile lor”.

Articolul integral intitulat „Cultura română și Eminescu” poate fi consultat pe site-ul Doxologia.

Arhim. Mihail Daniliuc este egumenul Schitului Vovidenia-Neamț, Custode al Casei Memoriale Visarion Puiu și Muzeului Mihail Sadoveanu, cadru didactic la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”- Mănăstirea Neamț.

Foto credit: Oana Nechifor / Doxologia

Comentarii Facebook


Știri recente