Credința devine cunoaștere prin relația vie cu Hristos, spune Patriarhul Daniel

„Hristos Domnul, cu înțelepciunea Sa, transformă necredința lui Toma într-o lucrare roditoare de credință ”, a spus duminică Părintele Patriarh Daniel. „Prin credință, noi dobândim o altfel de cunoaștere decât cunoașterea prin simțuri, și anume o cunoaștere prin lucrarea Duhului Sfânt, o cunoaștere spirituală, o simțire duhovnicească a prezenței lui Dumnezeu în viața Bisericii și în viața creștinului”, a explicat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a citat din slujba Utreniei pentru Duminica Tomii: „Cu adevărat vrednică este de laudă fapta cea înfricoșătoare a lui Toma, că a pipăit cu îndrăzneală coasta care strălucea de dumnezeiescul foc. (…) Necredința Tomei ne-ai arătat-o roditoare de credință, Hristoase, căci cu înțelepciunea Ta porți grijă de toate cu folos, ca un iubitor de oameni”.

Necredința devenită credință mărturisitoare

Întâlnirea Sf. Ap. Toma cu Hristos cel înviat s-a transformat în credință mărturisitoare: „A atins un trup limitat și a mărturisit pe Dumnezeu cel necuprins. A atins un trup văzut și a mărturisit pe Dumnezeu cel nevăzut”, a comentat Părintele Patriarh Daniel exclamația apostolului: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”

„Evreul acesta, din tradiția care spunea că Dumnezeu este nevăzut, necuprins, neapropiat, sau inaccesibil, deodată atinge ceva material – Trupul lui Hristos, ceva mărginit sau limitat – și mărturisește pe Dumnezeu cel veșnic și necuprins și neapropiat, sau inaccesibil. Aceasta este marea schimbare în viața lui Toma”, a explicat Preafericirea Sa.

„Evanghelia de astăzi ne arată ce înseamnă a fi fericit dacă ai credință”, a continuat Patriarhul Daniel, citând afirmația Mântuitorului din finalul pericopei din evanghelia acestei duminici: „Fericiți sunt cei care n-au văzut, dar au crezut” – ca urmare a propovăduirii acestui adevăr de către ucenicii lui Hristos, care au fost martorii Învierii Lui.

Preafericirea Sa l-a citat pe Sf. Ap. Pavel: „Credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea celor nevăzute” (Corinteni II, 4, 18).

O cunoaștere duhovnicească

„Deoarece Dumnezeu este nemărginit, nematerial și netrecător, nu poate fi văzut cu ochii trupești limitați. Și atunci El poate fi cunoscut prin credința vie, care nu este o simplă convingere intelectuală, că Dumnezeu există undeva, ci credința este o relație vie cu Dumnezeu, în Care credem. Credința în Iisus Hristos este o legătură duhovnicească cu Iisus Hristos”, a explicat Patriarhul României.

„Această credință, care devine cunoaștere prin relația vie cu Hristos, vine din auzite, din ascultarea Evangheliei lui Hristos, și ea se întărește prin mărturisire, când mărturisim Crezul, și se desăvârșește prin împărtășire cu Trupul lui Hristos cel răstignit și înviat. Deci este o cunoaștere duhovnicească, dar reală.”

În continuare, Preafericirea Sa, a citat din Întâia Epistolă a Sf. Ap. Petru: „Pe Iisus Hristos, fără să-L fi văzut, Îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preaslăvită, dobândind răsplata credinţei voastre, mântuirea sufletelor”.

Patriarhul Daniel a explicat că este vorba despre „o bucurie care nu este din lumea aceasta”, „bucurie negrăită, inexprimabilă, mai presus de înțelegere omenească și preaslăvită, adică plină de slava lui Hristos cel înviat și preaslăvit”.

Răsplata credinței

„Răsplata credinței se arată în mântuirea sufletelor. Ce este mântuirea sufletelor? Este unirea omului cu Dumnezeu cel veșnic. Aceasta este mântuirea: unirea omului credincios cu Dumnezeu cel veșnic, Care este Izvorul vieții veșnice. De aceea Mântuitorul spune: chiar dacă va muri, cel ce crede în mine viu va fi. Chiar dacă va muri cu trupul, va fi viu cu sufletul”, a mai precizat părintele patriarh.

Aceasta este bucuria martirilor și a tuturor celor care au înfruntat necazuri, prigoane, ispite, a celor care au stat în crăpăturile pământului, în frig, în arșiță, a adăugat Preafericirea Sa. „O mulțime de monahi, prin munți, prin păduri de-a lungul veacurilor au simțit bucuria cea negrăită și preaslăvită, care venea în sufletul lor de la Hristos ca răsplată a credinței lor.”

„Deci Duminica de astăzi este o duminică a întăririi în credință, a simțirii bucuriei legăturii noastre cu Dumnezeu și, de asemenea, este o duminică a bucuriei mărturisirii lui Hristos cel înviat din morți ca fiind Adevărul prim și ultim al credinței, deoarece omul muritor este chemat nu să rămână în mormânt, ci să dobândească viață veșnică, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea oamenilor”, a încheiat Patriarhul României.

Părintele Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” de la Reședința Patriarhală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente