Consfătuirea profesorilor de Religie și discipline teologice din București

Consfătuirea profesorilor de Religie și discipline teologice din București a avut loc vineri la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Capitală, organizată și moderată de Cristian Alexa, inspector școlar pentru disciplina Religie. 

Întrunirea s-a desfășurat în format mixt, fizic și online, cu participarea conf. univ. dr. Vasile Timiș, inspector general la Ministerul Educației, care a îndemnat profesorii de Religie la o autoevaluare corectă și la pregătirea profesională conti­nuă.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Ministerului Educației. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a fost reprezentat de consilier Mihaela Zăbavă, care a prezentat câteva provocări noi, printre care noua structură a anului școlar, ce presupune adaptarea plani­fi­că­rilor calendaristice ale predării.

Participanților le-au fost indicate, printre altele, resurse educaționale deschise ca rocnee.eu; su­biecte.edu.ro; definitivat.edu.ro; www.educred.ro, red-religie.ro, e-religie.ro și altele.

Romeo Moșoiu, consilier la Ministerul Educației, a menționat importanța cursurilor de formare pentru disciplinele opționale aprobate de Ministerul Educației și cu binecuvântarea Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: „Pregătiți pentru viață. Edu­cație pentru viață și comunitate”, „Mai întâi caracterul” și „Adoles­cen­ță și autocunoaștere”.

Profesorii de Religie sunt invitați să predea și aceste discipline opționale și să propună și alte opționale compatibile cu pre­darea Religiei, care să poată fi incluse în Curriculumul la Decizia Școlii (CDȘ).

Consfătuirea profesorilor de Religie și discipline teologice din București s-a desfășurat vineri, 28 septembrie 2022, la Colegiul „Mihai Viteazul” din Capitală. Sursa foto: Ziarul Lumina

Părintele Profesor Nicușor Bel­di­man, consilier patriarhal în cadrul Sec­torului Teologic-edu­cațional al Pa­triarhiei Române, a transmis un mesaj de felicitare din partea Prea­fe­ricitului Părinte Patriarh Daniel și a enumerat câteva  demersuri recente ale Patriarhiei Române privitoare la susținerea orei de Religie în școală.

Părintele George Jambore, inspector patriarhal la Sectorul Teologic-educa­țional al Patriarhiei Române, i-a felicitat pe cei prezenți pentru lucrarea misionară depusă și i-a îndemnat pe profesori să-i ajute pe copii să descopere mai mult valoarea rugăciu­nii, care aduce harul Duhului Sfânt în inima omului și îl ferește de păcat.

Profesorilor de Religie li s-a sugerat să intensifice colaborarea cu parohiile în cadrul parteneriatului Școală – Biserică, precum și implicarea în activitățile Asociației Profesorilor de Religie.

Diac. Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul Învă­ță­mânt și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre Sfântul Voievod Neagoe Basarab ca model pentru profesorii de Religie, care au îndatorirea de a-i îndruma pe elevi inclusiv prin exem­plul personal.

Părintele diacon a făcut sugestia ca profesorii de Religie să invite la oră specialiști care să discute cu elevii despre comportamente de risc și diferite pericole din societate și urmările acestora.

O altă propunere inte­re­santă a fost ca elevii să fir incluși în programul catehetic al parohiei, cu colaborarea profesorului de Religie.

Au mai vorbit Părintele Profesor Marian Col­țan, director al Semina­rului Teologic Ortodox și re­prezentanți ai cultelor religioase. Au fost prezentate și ofertele școlilor teologice.

Inspectorul școlar Cristian Alexa a prezentat principalele acti­vități derulate la nivelul municipiu­lui București în anul școlar 2021-2022 la disciplina Religie. Anul a inclus un număr mare de inspecții de grad și rezultate deo­se­bite la olimpiadele șco­lare.

Profesorii de religie prezenți au fost îndemnați să se implice mai mult în organizarea și desfășurarea Olim­piadei naționale interdisciplinare de limba și literatura română și religie, „Cultură și Spiritualitate româ­neas­că”, dar și în parteneriatul Școală – Biserică.

Consfătuirea va fi urmată de organizarea cercurilor metodice pe sectoare, în cadrul cărora se vor de­talia diverse aspecte legislative și metodice care îi vizează pe profesorii de Religie.

Sursa foto: Ziarul Lumina

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente