Consfătuirea profesorilor de religie din județul Bihor

În sala festivă a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea, conform planificării de la nivel județean, s-a desfăşurat consfătuirea judeţeană anuală a profesorilor de religie din judeţul Bihor, având binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, după cum ne-a menţionat Pr. Prof. Alin Sonea.

La activitatea cu caracter pedagogic, coordonată de inspectorul școlar Pr. Prof. Florin Negruţiu a fost delegat din partea Centrului Eparhial Pr. Prof. Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activități cu tineretul din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, care a transmis cuvântul de binecuvântare din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu ocazia începutului noului an şcolar.

În contextul Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, profesorii de religie au fost felicitați pentru implicarea în programele derulate la nivel judeţean sau naţional, coordonate de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei sau Patriarhia Română, respectiv pentru rezultatele obținute cu elevii la competiții cu caracter educativ-religios. S-a reliefat rolul parteneriatului școală-biserică-familie în contextual provocărilor lumii contemporane.

În cadrul întâlnirii, Pr. Prof. Florin Negruţiu a prezentat  cele mai importante aspecte ale activităţii cadrelor didactice la nivelul disciplinei în anul şcolar 2015-2016, modul de desfăşurare a concursurilor şi olimpiadei de religie, fiind subliniate performanțele deosebite obţinute de către elevi la nivel local, judeţean sau național în anul școlar precedent. S-a accentuat importanța programelor educative şi parteneriatele dezvoltate de profesorii de religie cu parohiile sau instituţiile de cultură, respectiv impactul acestora la nivelul comunității.

Profesorii de religie au fost informaţi cu privire la noutăţile în domeniul disciplinei prezentate în cadrul videoconferinței naționale la care au participat inspectorul de specialitate, metodiștii și responsabilii cercurilor pedagogice. Cadrele didactice au fost informate de susținerea parohiilor pentru achiziționarea fișelor de lucru pentru clasa pregătitoare și caietelor speciale pentru clasa I, materiale didactice auxiliare elaborate și tipărite de Patriarhia Română. În acest an școlar peste 60 de unități de învățământ din județul Bihor și peste 5.000 de elevi beneficiază gratuit de fișe de lucru pentru clasa pregătitoare și caiete special pentru clasa I.

Comentarii Facebook


Știri recente