Consfătuirea profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucureștilor, la Palatul Patriarhiei

Arhiepiscopia Bucureștilor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Prahova au organizat, vineri, 13 decembrie 2013, începând de la orele 10:00, Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureștilor cu tema Cooperarea dintre profesorii de Religie și clerul bisericesc în programe educaționale comune. Consfătuirea a avut loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei. În cadrul întrunirii au fost discutate problemele cu care profesorii de religie se confruntă în activitatea pedagogică.

La eveniment au participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Doamna Vasilica Ștefania Duminică, Secretar de Stat pentru învățământul preuniversitar, Domnul prof. Constantin Trăistaru, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Pr. conf. dr. David Pestroiu, Consilier la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, Consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române.

La această Consfătuire au participat profesorii de Religie din Capitală și județele Ilfov și Prahova.

Lucrările au fost deschise de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române printr-un cuvânt intitulat LIANT ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PAROHIE și a vorbit despre misiunea profesorului de religie în formarea tinerelor generații, din care redăm în continuare un fragment: „Valorile educaționale oferite de Biserică prin educația religioasă din școlile publice trebuie susținute și promovate de toate unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială, mai ales în această perioadă de secularizare a societății românești, întrucât aceste valori reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline. Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică și Școală reprezintă un deziderat comun, care trebuie dezvoltat din ambele direcții. În ceea ce-i privește pe clericii slujitori ai Sfintelor Altare, aceștia sunt în permanență îndemnați să sprijine activitatea educațională a copiilor și tinerilor din parohiilor lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniți din familii sărace. Parohiile implementează astăzi proiecte educaționale și catehetice complexe, în conformitate cu strategia misionară a Patriarhiei Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala!, Calea mântuirii, Cateheze pentru viață, etc. Intensificarea preocupării pentru lucrarea educativ-misionară în rândul noii generații este determinată de convingerea că toți copiii și tinerii crescuți în credință sunt prezentul și viitorul Bisericii. În plus,revigorarea catehezei parohiale și intensificarea misiunii profesorului de Religie sunt necesare pentru a reda copiilor imaginea frumoasă a școlii românești și pentru a reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul copiilor decât educația sănătoasă, ancorată în valorile veșnice ale credinței, cultivate și transmise în familie, școală și Biserică„.

În continuare, Doamna Vasilica Ștefania Duminică a transmis mesajul din partea Ministerului Educației Naționale: „Educația reprezintă o prioritate constantă, fundament al evoluției tinerei generații spre un nivel superior în plan social, moral și spiritual. În contextul crizei contemporane, promovarea principiilor educaționale sănătoase presupune intensificarea conlucrării tuturor factorilor implicați în educație, în armonie și având aceeași finalitate: construirea omului sănătos sufletește și deschis universului cunoașterii complexe, dar și autocunoașterii. Este îmbucurător faptul că s-a creat această simbioză frumoasă între misiunea Bisericii și misiunea Școlii. Cunoașterea arhetipului național din care derivă firesc cultura de tip religios reprezintă un semn de civism și conștientizare a identității naționale de conectare conștientă la valorile universale. În societatea noastră moștenirea creștină intră în raport de complementaritate cu educația în școală asigurând astfel dobândirea responsabilității ca semn al implicării sociale de durată în construirea și consolidarea identității naționale în plan universal. În acest context este necesar să abordăm cu mai multă responsabilitate actul educațional. Putem spune, astfel, că Școala are nevoie de Biserică, dar și Biserica are nevoie de Școală. În momentul în care dascălii de vocație sunt chemați să conștientizeze dimensiunea misionară a activității lor cele două instituții au datoria să-i susțină. Ținând cont de undele fenomene cu care se confruntă sistemul educațional din România ultimilor ani și vorbim aici despre părăsirea timpurie a școlii care tinde să se amplifice și de delicvența juvenilă este necesar ca toate eforturile noastre să se îndrepte către diminuarea acestora. Astfel, alături de Școală, Biserica Ortodoxă prin valorile spirituale pe care le promovează este un factor care nu poate lipsi în actul educativ și filantropic și poate întări motivația educațională într-un mod în care alte instituții nu reușesc să o dezvolte”.

În cadrul Consfătuirii profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucureștilor a fost reprezentat și Inspectoratul Școlar Județean al municipiului București.

„Suntem astăzi aici ca o ilustrare a perseverenței pe care Patriarhia a dovedit-o în anii dinainte pentru promovarea religiei. Suntem astăzi aici datorită colaborării, aș spune extraordinare, între Patriarhie și Ministerul Educației, fapt ce a condus la includerea Religiei ca disciplină în trunchi comun; un fapt deosebit și datorită acestui lucru dvs. cei de față derulați această activitate deosebită. Suntem astăzi aici și Bucureștiul poate afirma că Religia este probabil singura disciplină care are în integralitate personal calificat. Aproape 400 de profesori în Municipiul București predau această disciplină. Ceea ce este îmbucurător este faptul că toate aceste cadre didactice sunt cuprinse în programe de formare continuă, sunt cuprinse în cursuri de perfecționare și că dovada pregătirii deosebite constă în faptul că majoritatea au o dublă specializare fapt ce le permite să predea cu foarte mare ușurință limba română, engleză, franceză, muzică și latină. Aș putea spune că este profilul profesorului de religie, un profil de om modern, complex adaptat cerințelor actuale”, a spus Constantin Trăistariu, inspector școlar general, I.S.M.B., potrivit TRINITAS TV.

În cadrul întâlnirii a fost lansat volumul de studii Șerban Cantacuzino, Antim Ivireanul și Neofit Cretanul – Promotori ai limbii române în cult, apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, sub coordonarea părintelui consilier Nicolae Câdă de la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Autorii celor 9 studii, cadre didactice universitare și cercetători din domenii ca Istoria limbii române și filologie, Istoria românilor și Istoria Bisericii Ortodoxe Române au căutat să arate că tipărirea primei ediții integrale a Sfintei Scripturi și rodnica activitate tipografică a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a Mitropolitului Neofit Cretanul au consfințit introducerea completă și definitivă a limbii române în cult. Biblia lui Șerban Cantacuzino, Molitfelnicul și Liturghierul românesc tipărit de fiecare în două ediții de către Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul și Catavasierul, Penticostarul și Octoihul apărute cu girul Mitropolitului Neofit al Țării Românești încununează întreaga activitate tipografică din epoca desăvârșirii naționalizării cultului care corespunde ultimelor decade ale veacului al XVII-lea și primelor decenii ale secolului următor”, a precizat, printre altele, Pr. consilier Nicolae Câdă în prezentarea volumului.

Cu această ocazie, cei nouă autori care au participat cu studii la volumul menționat au primit din partea Patriarhului României diploma de onoare și medalia Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României: Prof. dr. Gabriel Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române; Prof. dr. Gheorghe Chivu; Prof. dr. Zamfira Mihail; Prof. dr. Eugen Munteanu; Prof. dr. Tudor Teoteoi; Preot conf. dr. Mihai Săsăujan; Preot asist. dr. Petre Sperlea; Dr. Doru Bădără; Dr. Mihai Țipău.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus: „Anul viitor este anul Sfinților Martiri Brâncoveni. La doi ani după moartea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu a fost martirizat și Sfântul Ierarh Antim Ivireanul. Așadar avem două comemorări foarte importante în 2014 și în 2016. Pentru ora de Religie este important să ne pregătim mai ales cu Sfinții Brâncoveni care vor fi omagiați în mod deosebit în timpul anului 2014. Este o legătură între Euharistia ca jertfă și jertfa martirilor. De aceea, Liturghia se săvârșește totdeauna pe Antimisul și pe Sfânta Masă în care se află moaștele martirilor, nu ale altor sfinți, pentru că este o legătură între Jertfa Mântuitorului și jertfa celor care și-au dat viața pentru El. Aceasta este prevăzută în Cartea Apocalipsei, în fața Tronului Mielului se aflau cei care și-au spălat hainele lor în Sângele Mielului, adică au fost martiri. Avem o legătură între cele două componente din anul următor și de aceea trebuie să îi educăm pe copii să respecte pe toți cei care au fost eroi, martiri, luptători pentru a transmite credința în poporul român și pentru a forma pe oameni prin propriul exemplu, mai ales prin ctitorii religioase și culturale”.

Volumul marchează împlinirea a 325 de ani de la tipărirea Bibliei lui Șerban Cantacuzino (București, 1688), 300 de ani de la editarea Liturghierului românesc și Molitfelnicului de către Sfântul Antim Ivireanul (Târgoviște, 1713) și 275 de ani de la alegerea în scaunul mitropolitan al Țării Românești a lui Neofit Cretanul, promotor al introducerii limbii române în cult.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…