Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie Ortodoxă din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ziua de miercuri, 25 septembrie 2013, începând cu ora 13, în sala festivă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfășurat consfătuirea anuală a profesorilor de religie din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei. La activitatea coordonată de Părintele Profesor Florin Negruțiu, inspectorul școlar de Religie, a participat, ca delegat al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Părintele Profesor Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, după cum ne-a mărturisit Pr. Prof. Alin Sonea.

Precucernicul Părinte Radu Rus a transmis profesorilor de religie cuvântul de binecuvântare, apreciere și susținere din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu ocazia începutului noului an școlar, precum și felicitări pentru implicarea în programele derulate la nivel județean sau național, coordonate de Patriarhia Română sau Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și, în mod special, pentru activitățile desfășurate în parteneriat cu parohiile din Eparhia Oradiei în cadrul proiectelor „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala”.

De asemenea, cu acest prilej s-a subliniat rolul profesorului de religie și misiunea acestuia în școală ca reprezentat al Bisericii. A fost accentuată colaborarea Bisericii cu școala, respectiv a profesorului de religie cu preotul paroh. Un aspect foarte important subliniat în acest sens de către Părintele consilier a fost importanța ce trebuie acordată pregătirii spirituale a copiilor prin Taina Spovedaniei și Taina Sfintei Euharistii, în contextul proclamării anului 2014, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)”. În aceeași notă, a fost reliefată importanța prezentării modelelor sfinților, în special a sfinților tineri, pentru copii, anul 2014 fiind declarat și „Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”. În continuare s-a prezentat setul de fișe pentru clasa pregătitoare care urmează să fie distribuit gratuit tuturor elevilor de la clasa pregătitoare, costurile de tipărire și multiplicare fiind suportate la nivelul Patriarhiei Române prin eparhii și parohii.

În continuarea întâlnirii Părintele Inspector Florin Negruțiu a prezentat principalele aspecte ale activității cadrelor didactice la nivelul disciplinei Religie în anul școlar 2012-2013, modul de desfășurare a concursurilor și rezultatele obținute de către elevi la nivel local, județean sau național. De asemenea, a fost evidențiată componenta proiectelor educative și parteneriatele dezvoltate de profesorii de religie cu parohiile sau instituțiile de cultură. Diagnoza la nivelul discipinei a fost focalizată pe calitatea resurselor umane și materiale la nivelul disciplinei, performanțe, relația profesor-elev, gradul de utilizare a strategiilor moderne în actul didactic, valorificarea funcției evaluării în procesul de predare, implicarea elevilor în programe educative. S-a reamintit rolul revistei profesorilor de religie din județul Bihor „Dascălul creștin” și a paginii web www.profesordereligie.ro în diseminarea bunelor practici.

Formarea cadrelor didactice în cadrul unor proiecte precum „Educatori pentru societatea cunoașterii”, atelierele de lucru organizate cu ocazia cercurilor pedagogice, programele de pregătire pentru cei care susțin examenul de Definitivat și Gradul II sau participă la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul preuniversitar, a fost o altă componentă dezvoltată în cadrul consfătuirilor. Profesorii de religie au fost informați cu privire la noutățile în domeniul disciplinei, aspecte abordate în cadrul Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie desfășurată la Tulcea, în perioda 9-11 septembrie 2013, respectiv modificarea programelor școlare la nivelul clasei pregătitoare, clasei I și clasei a II-a, calendarul concursurilor și olimpiadelor pentru anul școlar 2013-2014, inspecțiile de specialitate și tematice care se desfășoară la nivel național. Activitățile de voluntariat și implicarea elevilor în viața comunității, respectiv prezența acestora la programele liturgice a fost o altă temă de actualitate dezvoltată în cadrul întâlnirii.

Comentarii Facebook


Știri recente