Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie Ortodoxă din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri 19 septembrie 2014, începând cu ora 13:00, în sala festivă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfășurat consfătuirea județeană anuală a profesorilor de religie din județul Bihor, după cum ne-a transmis Pr. Prof. Florin Negruțiu. La activitatea coordonată de inspectorul de specialitate, au participat, în calitate de invitați, Preacucernicul Părinte Protoiereu Profesor Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, delegat chiriarhal, Doamna Profesor Diana Popa, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Bihor, respectiv Doamna Profesor Mihaela Dindelegan, autor de lucrări cu tematică religioasă.

Cuvântul de binecuvântare, apreciere și susținere din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu ocazia începutului noului an școlar, a fost transmis profesorilor de religie de Preacucernicul Părinte Profesor Radu Rus. Profesorii de religie au fost felicitați pentru implicarea în programele derulate la nivel județean sau național coordonate de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei sau Patriarhia Română. De asemenea, cu acest prilej s-a subliniat rolul profesorului de religie și misiunea acestuia în școală ca reprezentat al Bisericii. A fost accentuată colaborarea Bisericii cu școala, respectiv a profesorului de religie cu preotul paroh.

În cadrul întâlnirii, Părintele Profesor Florin Negruțiu, a prezentat cele mai importante aspecte ale activității cadrelor didactice la nivelul disciplinei în anul școlar 2013-2014, modul de desfășurare a concursurilor și olimpiadelor, fiind subliniate performanțele obținute de către elevi la nivel local, județean sau național. S-a accentuat importanța programelor educative și parteneriatelor dezvoltate de profesorii de religie cu parohiile sau instituțiile de cultură. Diagnoza la nivelul discipinei a surprins calitatea prestației resursei umane, monitorizată prin inspecția școlară, grade didactice sau concursuri, relația profesor-elev, gradul de utilizare a strategiilor moderne în actul didactic, valorificarea funcției formative a evaluării în procesul de predare-învățare, implicarea elevilor în programe educative cu caracter religios. S-a reamintit rolul revistei profesorilor de religie din județul Bihor „Dascălul creștin” și a paginii web www.profesordereligie.ro în diseminarea bunelor practici și a schimbului de materiale educaționale.

S-a insistat pe valorificarea programelor de formare dezvoltate prin Casa Corpului Didactic Bihor, respectiv a celor implementate în cadrul unor proiecte POSDRU. S-a prezentat în acest sens programul de formare derulat în cadrul proiectului POSDRU ID 134267 Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie, implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – Facultatea de Teologie Ortodoxă, în parteneriat cu Universitatea „Al. I Cuza” din Iași (UAIC) – Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu acordul de principiu al Patriarhiei Române.

Cursul de formare adresat profesorilor de religie care predau la clasa pregătitoare, atelierele de lucru organizate cu ocazia cercurilor pedagogice, programele de pregătire pentru cei care susțin examenul de definitivat, gradul didactic II sau participă la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul preuniversitar, a fost o altă componentă dezvoltată în cadrul consfătuirilor.

Profesorii de religie au fost informați cu privire la noutățile în domeniul disciplinei prezentate în cadrul Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie, desfășurată la Constanța, în perioda 9 – 11 septembrie 2014, respectiv implementarea programei școlare la nivelul clasei II-a, calendarul concursurilor și olimpiadelor pentru anul școlar 2014-2015, posibilitatea de a achiziționa fișe de lucru pentru clasa pregătitoare și caiete speciale pentru clasa I, respectiv obiectivele urmărite prin inspecțiile de specialitate și tematice care se desfășoară la nivel național.

S-a prezentat, de asemenea, conținutul protocolului încheiat între Ministerul Educației Naționale și Patriarhia Română, care stabilește cadrul metodologic de colaborare a celor două instituții cu referire la profesorii de religie, învățământul teologic preuniversitar și universitar. Educația religioasă în învățământul preșcolar, educația pentru abstinență în rândul tinerilor, activitățile de voluntariat și implicarea elevilor în viața comunității, respectiv prezența acestora la programele liturgice au fost alte teme de actualitate dezvoltate în cadrul întâlnirii.

Comentarii Facebook


Știri recente