Congres al profesorilor universitari de catehetică şi omiletică din România

În perioada 7-8 decembrie, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a avut loc Congresul naţional al profesorilor de catehetică şi omiletică, intitulat „Ştiinţele comunicării în procesul pastoral al Bisericii“, informează Ziarul Lumina.

Congresul a fost organizat de pr. conf. dr. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, ajutat de câţiva tineri ucenici, studenţi şi masteranzi. Lucrările au fost deschise de părintele profesor Vasile Gordon, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, care, înainte de a prezenta referatul cu tema „Comunicarea cu credincioşii, în cadrul predicii şi în iconomia cursului de omiletică“, a subliniat faptul că această a IX-a întâlnire a profesorilor de catehetică şi omiletică, din cadrul facultăţilor de teologie ortodoxă din România, se desfăşoară sub auspiciile Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi în duhul părinţilor de vrednică pomenire Arsenie Boca şi Teofil Părăian, dar şi cu bunăvoinţa şi dragostea întâistătătorului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, şi a părintelui Ilarion Urs, stareţul mănăstirii. Părintele profesor Vasile Gordon a prezentat tema, insistând pe cele trei „dimensiuni“ ale comunicării: cu Dumnezeu, cu noi înşine şi cu credincioşii.

A urmat pr. prof. dr. Marius Ciobotă, de la Seminarul Teologic din Buzău (invitat special), cu tema „Comunicarea nonverbală în predică“, subliniind, pertinent, legătura dintre cuvânt şi gest în predică, precum şi necesitatea actualizării predicii. Părintele asist. dr. Roger Coresciuc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, în referatul „Teologhisirea catehumenală“, a insistat pe necesitatea recuperării catehetice a operei Sfântului Părinte Grigorie Palama, evidenţiind laitmotivul generic al Sfântului Părinte: „Orice cuvânt poate fi combătut printr-un alt cuvânt“. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte a fost reprezentată de pr. conf. dr. Petre Comşa, care a vorbit despre „Propovăduirea trupească, cea sufletească şi cea duhovnicească“, subliniind legătura dintre cele trei forme de propovăduire, fundamentând această unitate cu argumente scripturistice şi patristice.

A urmat pr. lect. dr. Filip Albu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, cu lucrarea: „Cateheza liturgică în tradiţia şi actualitatea predicatorială românească“, în care a argumentat rolul şi necesitatea catehezei liturgice în contextul actual al dezvoltării vieţii spirituale a credincioşilor noştri. Pr. lect. dr. Jan Nicolae, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a susţinut lucrarea cu titlul „Euharistia şi propovăduirea mistagogică“, accentuând dezideratul renaşterii euharistice din Transilvania prin cateheză. Pr. asist. Anton Savelovici, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte, a prezentat referatul: „Rolul internetului în transmiterea mesajului Bisericii“, insistând pe beneficiile, dar şi pe capcanele transmiterii cuvântului dumnezeiesc prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare. „Propovăduirea lui Dumnezeu astăzi, între discurs viu şi limbaj de lemn“ a fost referatul pr. lect. dr. Vasile Creţu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în care autorul defineşte, cu argumente convingătoare, cele două noţiuni, „discurs viu“ şi „limbaj de lemn“, precizând, de asemenea, diferenţa dintre „propovăduire“ şi „propagandă“.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost reprezentată de pr. conf. dr. Constantin Necula, care a vorbit despre „Cateheză şi Catehetică în cadrul epistemologic al ştiinţelor teologice şi pedagogice“. Părintele a subliniat cele două noţiuni, „cateheză“ şi „catehetică“, recomandând un număr considerabil de reviste de specialitate din străinătate în acest sens, arătând, totodată, importanţa şi necesitatea menţinerii orei de religie în şcoala românească de la noi, în aceste „vremi“ de secularizare.

Lucrările congresului au continuat cu discuţii pe marginea referatelor susţinute, cu prezentarea preocupărilor de viitor şi ale celorlalţi profesori de specialitate în domeniu, dar şi cu punctarea unor proiecte comune în viitor: a) realizarea unei platforme comune online, pentru profesorii de catehetică şi omiletică; b) editarea „Istoriei predicii la români“ (coordonator: pr. conf. dr. Miron Erdei, de la Facultatea de Teologie din Oradea); c) tipărirea noului „Curs de omiletică“, responsabili: pr. prof. dr. Vasile Gordon (coordonator), pr. lect. dr. Nicuşor Beldiman (Bucureşti) şi pr. lect. dr. Adrian Ivan (Craiova); d) editarea unui „Compendiu de catehetică“, responsabili: pr. conf. dr. Constantin Necula (coordonator); pr. lect. dr. Jan Nicolae (Alba-Iulia) şi conf. dr. Carmen-Maria Bolocan (Iaşi); e) editarea unei reviste de omiletică şi catehetică (coord. pr. C. Necula); f) editarea unui Dicţionar de termeni de catehetică şi omiletică (coord. pr. lect. dr. Filip Albu – Arad); publicarea unui volum de predici redactate de profesorii de omiletică şi catehetică, sub coordonarea pr. conf. dr. Constantin Necula.

Comentarii Facebook


Știri recente