Conferințe preoțești în protopopiatele Reghin și Târgu-Mureș

Joi și vineri, respectiv în zilele de 17 și 18 octombrie 2013, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a aflat în mijlocul preoților din protopopiatele Reghin și Târgu-Mureș, unde a prezidat conferințele preoțești de toamnă, după cum ne-a precizat Arhidiacon Liviu Stanciu.

La aceste conferințe participă toți preoții din parohiile aferente acestor două protopopiate, alături de reprezentanți ai așezămintelor monahale (stareți, starețe și duhovnici).

Conferințele preoțești din toamna acestui an aduc în actualitate o temă deosebit de importantă, și anume pastorația individuală în societatea de astăzi. În cadrul prezentării temei și a discuțiilor care urmează susținerii conferințelor, s-a insistat pe aspecte legate de necesitatea și semnificația pastorației individuale, pe modurile de exercitare ale pastorației la nivelul parohiilor urbane și rurale și pe categoriile sociale cărora se adresează pastorația individuală. De asemenea, s-au adus în discuție aspecte legate de tactul preoțesc și s-au estimat și evaluat efectele acestui tip de pastorație.

Conferința preoțească de toamnă din protopopiatul Târgu-Mureș, având titlul „Pastorația individuală în societatea contemporană” a fost susținută de către Părinții Nicolae Ludușan, din parohia „Sfinții Trei Ierarhi” – Târgu-Mureș, și Vasile Tobias, de la parohia Crăciunești, situată în apropierea municipiului Târgu-Mureș. La Reghin, au susținut prelegerea pe aceeași temă, însă defalcată pe subteme, Părinții: Florin Franc, parohia Rapa de Jos, care a făcut o prezentare generală a categoriilor sociale cărora se adresează pastorația individuală, vorbind și despre tactul preoțesc în cadrul acestui tip de pastorație, Ionel Iacob, parohia Băița, a motivat necesitatea și a subliniat importanța și rolul pastorației individuale în viața comunității, precum și modurile de exercitare ale acesteia la nivelul parohiilor urbane și rurale, și Vasile Ilieș, parohia Toaca, ce a prezentat succint efectele pastorației individuale pe categorii sociale.

Conferințele preoțești sunt și un bun prilej pentru preoții eparhiei noastre de a pune în discuție probleme de ordin administrativ, economic, cultural sau social, cu care se confruntă în parohiile pe care le păstoresc. Experiența acumulată în cadrul acestor conferințe aduce un surplus de informații și lucruri noi, pe care preoții parohi le pun în fața episcopului, a protopopului, dar și a celorlalți colegi în vederea îmbunătățirii misiunii pe care o fac în toate direcțiile misiunii lor.

Prin prezența Înaltpreasfințitului Irineu în mijlocul preoților mureșeni, aceștia au ocazia de a se consulta cu Ierarhul lor în problemele și dificultățile pe care le întâmpină în parohie și de a primi sfaturi și sugestii de ordin spiritual sau administrativ-gospodăresc direct de la episcopul sub a cărui canonicitate se află. Tot în acest context, se aduc la cunoștință și se accentuează importanța respectării hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, comunicate în teritoriu de către Centrul eparhial. De asemenea, se pune accentul și pe respectarea și implementarea rânduielilor stabilite în circularele arhiepiscopale cu privire la organizarea și disciplina din administrația parohială.

În cadrul conferinței cu preoții din protopopiatul Târgu-Mureș, Înaltpreasfinția Sa a spus: „În aceste timpuri, preoții Bisericii sunt chemați să distrugă idolii pe care omenirea de astăzi i-a făurit: plăcerea, banii, orgoliul, necurăția, ateismul, egoismul, ura și violența. În acest fel, vor înflori în lume harul și sfințenia, puritatea și iubirea, înțelegerea și pacea. Hristos Domnul are nevoie de preoți dăruiți, în primul rând, realităților suprafirești, ca să însuflețească viața reală a omului de azi. De îndeplinirea misiunii preoțești depinde, în mare măsură, vitalitatea Bisericii lui Hristos pe pământ”.

Comentarii Facebook


Știri recente