Conferință preoțească dedicată Anului omagial euharistic în Episcopia Oradiei

Urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu numărul 10.236 din 31 octombrie 2012, luată în ședința sa de lucru din 29 octombrie 2012, potrivit căreia la nivelul Patriarhiei Române anul 2014 a fost declarat „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)” și „Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei s-a desfășurat, joi 5 iunie 2014, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, Conferința preoțească pastoral-misionară semestrială de primăvară, sub genericul: „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii)”.

Conferința, prezidată de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a reunit pe toți preoții parohi și slujitori, preoții misionari și de caritate, din cuprinsul celor patru protopopiate ale Eparhiei, pe toți preacuvioșii părinți stareți și egumeni și preacuvioasele maici starețe de la așezămintele monahale din Episcopia Oradiei, pe cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, precum și pe toate cadrele didactice care predau disciplina Religie Ortodoxă în școlile din județul Bihor.

După cum ne-a transmis Pr. Cristian Rus, începând cu ora 9, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, format din Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarh și stareț al Mănăstirii Izbuc, Preacucernicul Părinte Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Preacucernicul Părinte Ioan Balint, Protopopul Beiușului, Preacucernicul Părinte Ioan Șugar, Protopopul Marghitei, Preacucernicul Părinte Vasile Popa, Protopopul Tincăi, Arhid. Nicolae Alin Herlea și Arhid. Ștefan Lakatos, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de slujba de Te Deum.

Referatul conferinței a fost susținut de către Preacucernicul Părinte Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, cu tema: „Sfânta Spovedanie și Euharistia – lucrări sacramentale ale Bisericii și mijloace spirituale de vindecare și sfințire a vieții credincioșilor”.

În cadrul conferinței, părintele profesor a subliniat faptul că încorporarea oamenilor în Hristos Domnul și calitatea de creștini a acestora, precum și creșterea lor în Hristos, ca mădulare vii ale Trupului Său, se realizează doar prin Sfintele Taine ale Bisericii, prin care creștinii renasc la viața spirituală, devenind, din fii ai trupului, fii ai Împărăției. Sfânta Taină a Spovedaniei este taina prin care credinciosul, prin puterea Duhului Sfânt, în urma mărturisirii păcatelor în fața duhovnicului, primește iertarea păcatelor săvârșite după Botez, refăcând comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Prin Taina Spovedaniei se reînnoiește Botezul, unii dintre Sfinții Părinți ai Bisericii numind această taină „botezul lacrimilor”. Taina Spovedaniei este indispensabilă creștinului, ea fiind, pe lângă cele trei taine de inițiere, cheia deschiderii cerului și asigurarea câștigării Împărăției celei veșnice.

Despre Sfânta Împărtășanie, părintele prodecan a arătat că, așa cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfânta Taină a Euharistiei este „Taina Tainelor”. Sfinții Părinți afirmă că Biserica este acolo unde se săvârșește Euharistia, de aceea este numită și „Taină a comuniunii”, pentru că Euharistia stabilește comuniunea în cele două sensuri, respectiv cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, și cu ceilalți credincioși. Tot Sfinții Părinți văd în Euharistie „leacul nemuririi” sau „remediul prin excelență care vindecă toate relele legate de păcat”. Împărtășirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos rămâne, pentru fiecare credincios în parte, ținta sau scopul pregătirii sale duhovnicești, șansa vieții sale de a fi invitat la masa cea cerească a Împărăției lui Dumnezeu.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare întregii asistențe și a felicitat pe Părintele Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, pentru pregătirea și prezentarea referatului, subliniind importanța întâlnirii din cadrul conferinței:

„Conferința pastoral-misionară de primăvară din acest an, 2014, Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, este o ocazie binecuvântată pentru toți preoții de mir și din cinul monahal din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei de a-și înnoi toate cunoștințele pe care le-au acumulat în cursul anilor de formare teologică și, apoi, pe parcursul formării profesionale continue, în timpul dobândirii experienței de slujire la sfintele altare și în legătură directă cu credincioșii, în privința a tot ceea ce înseamnă Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii). Nu în ultimul rând, este un prilej foarte potrivit, pentru întreaga preoțime din Eparhia Oradiei de a se întâlni și a-și împărtăși experiențele din câmpul pastoral-misionar, în special cele legate de Sfânta Spovedanie și de Sfânta Împărtășanie, probleme și teme atât de importante în contextul societății contemporane, dar mai ales pentru noi, cei din Episcopia Oradiei, care trăim într-un mediu multicultural și pluriconfesional și unde mărturisirea credinței ortodoxe și trăirea ei, punerea în practică a valorilor Ortodoxiei, este foarte importantă.”

Comentarii Facebook


Știri recente