Conferinţa de lansare a proiectului „Parteneriat pentru integrare”

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba au organizat, marţi, 28 octombrie 2014, conferinţa de lansare a proiectului „Parteneriat pentru integrare”. Proiectul va fi implementat timp de 12 luni de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia ca beneficiar în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba şi va presupune înfiinţarea a două întreprinderi sociale care îşi vor desfăşura activitatea în localităţile Şona şi Căpâlna (comuna Săsciori). Aceste structuri de economie socială vor oferi locuri de muncă pentru membrii grupurilor vulnerabile acordându-le acestora şansa de a-şi asigura un trai decent prin muncă. Totodată proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale care găzduiesc întreprinderile sociale.

Întreprinderea socială de la Căpâlna va avea ca şi activităţi de bază sculptura în lemn, pictura pe sticlă, gravura dar şi fabricarea unor ţesături din lână şi bumbac. Activităţile întreprinderii vor fi organizate sub forma unui atelier meşteşugăresc, bazându-se în primul rând pe respectarea tradiţiilor zonei. Structura de economie socială va fi operaţională începând cu luna a cincia de proiect şi va avea 10 angajaţi (dintre care cel puţin şapte membri ai grupurilor vulnerabile).

Întreprinderea socială de la Şonava avea ca şi activităţi de bază atelier de croitorie, broderie, pentru diferite produse precum: articole de îmbrăcăminte, articole textile brodate pentru pensiuni şi hoteluri, veşminte preoţeşti, lenjerii de pat, batiste şi prosoape, reverende, trusouri pentru botez, costume populare, ştergare. Structura de economie socială de la Şona va avea nouă angajaţi.

„Obiectivul general al proiectului este valorificarea potenţialului resurselor umane aparţinând grupurilor vulnerabile prin integrarea pe piaţa muncii în cadrul structurilor economiei sociale, reducerea riscului de excluziune socială precum şi creşterea la nivelul comunităţilor locale (inclusiv al grupurilor vulnerabile din aceste comunităţi) a capacităţii de a realiza o dezvoltare durabilă. În urma proiectului dorim să obţinem următoarele rezultate calitative: dezvoltarea structurilor economiei sociale, promovarea economiei sociale precum şi facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii pentru grupul ţintă, valorificarea forţei de munca locală prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile expuse riscului de excluziune socială” a spus managerul proiectului Daniela Truţa.

Proiectul „Parteneriat pentru integrare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul are o valoare de aproximativ 500.000 de euro şi va fi implementat pe o perioadă de 12 luni începând cu luna octombrie 2014.

Comentarii Facebook


Știri recente