Concursul județean de pictură religioasă „Hristos se naște, slăviți-L”

La inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, în cadrul Proiectului Educativ de Promovare a Tradiţiilor și Obiceiurilor Populare Româneşti de Crăciun, va avea loc Concursul județean de pictură religioasă „Hristos se naște, slăviți-L”, Ediţia I – Curtea de Argeș 2014.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului pornește acest proiect din dorinţa de a promova şi pune mai bine în valoare, prin intermediul copiilor și tinerilor, cultura, tradiţiile, obiceiurile şi valorile religioase creștine din zona Argeșului. Activităţile care se vor realiza în cadrul acestui proiect dau posibilitatea punerii în lumină a creativității şi imaginaţiei elevilor şi a cadrelor didactice implicate în proiect, în a promova cultura, tradiţiile şi valorile creștine argeșene. Multe tradiţii şi obiceiuri de o mare frumuseţe şi o deosebită valoare spirituală sunt concentrate în jurul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Istoria dovedește neîncetat, de veacuri, că zona Argeșului este un centru de cultură, tradiţie şi spiritualitate românească, pe aceste meleaguri găsindu-și leagănul încă din cele mai vechi timpuri, un tezaur național cultural de o inestimabilă valoare. Acest tezaur de cultură și spiritualitate creștină a fost promovat de veacuri în familie, şcoală și biserică, arătând atât importanța Bisericii Străbune, izvorul de cultură al neamului românesc, cât și importanța misiunii sale de catehizare, de păstrare și promovare a tradițiilor creștine de veacuri.

Constituind întâia școală românească, tinda bisericii și-a găsit în timp extensie în tot ce a însemnat păstrare și conservare a prospețimii tezaurului cultural autohton, de aceea și astăzi dorim prin sfânt îndemn să continuăm misiunea prin acest proiect-concurs de pictură religioasă, deoarece aceste valori dezvoltă necesarul de îmbogăţire a nivelului de cunoştinţe al elevilor, dar şi necesarul de formare a personalităţii acestora.

Scopul proiectului este de a identifica, stimula și valorifica potențialul artistic și creativ al școlarilor prin intermediul artelor plastice și de a cultiva și menține interesul pentru păstrarea și transmiterea tradițiilor creștine specifice sărbătorilor de Praznicul Nașterii Domnului, să preţuiască şi să respecte obiceiurile creștine în care s-au născut, Biserica Neamului, meleagurile natale şi portul popular.

După cum ne-a transmis Șerban Niță, Proiectul se desfăşoară în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 decembrie 2014 şi cuprinde șase etape, după cum urmează:

1. Etapa de promovare a Concursului în școli și în mass-media: 1 noiembrie 2014 – 15 noiembrie 2014

2. Etapa de înscriere a elevilor: 16 noiembrie 2014 – 30 noiembrie 2014

Înscrierea participanților se va face pe baza fișei de înscriere completată cu majuscule și trimisă la adresa de e-mail [email protected] în perioada specificată.

Profesorul coordonator din unitatea de învățământ din mediul rural poate să înscie în concurs maxim 4 elevi iar profesorul coordonator din unitatea de învățământ din mediul urban poate să înscie în concurs maxim 8 elevi.

3. Etapa de concurs: 18 decembrie 2014

Concursul se va desfășura, conform acordului de parteneriat, la Școala ”Mircea cel Bătrân” din Curtea de Argeș:

– Ora 9.00 – primirea elevilor

– Ora 9.30 – începerea concursului

– Ora 12.30 – încheierea concursului

4. Etapa de jurizare a lucrărilor: ora 12.50

Jurizarea se face de către artistiști plastici, profesori de specialitate și personalități locale. Lucrările se vor juriza pe două categorii de vârstă (Cat. I. clasele V-VI, Cat. II. clasele VII-VIII)

5. Premierea: 18 decembrie 2014

Toți elevii vor primi la festivitatea de premiere diplome de participare iar câștigătorii vor primi premii și mențiuni. Cadrele didactice vor primi adeverințe de participare.

6. Vernisajul expoziției: 18 decembrie 2014

Vernisarea expoziției va avea loc la școala organizatoare până la data de 20 decembrie iar apoi vor fi expuse la Centrul Cultural ”George Topârceanu” din Curtea de Argeș.

Toate lucrările participanților va rămâne în patrimoniul artistic al organizatorului.

Comentarii Facebook


Știri recente