Concurs pentru bursele Fundației Mitropolitul Bartolomeu pentru anul școlar și universitar 2013-2014

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda, prin concurs, pentru anul școlar și universitar 2013-2014, un număr de 34 burse destinate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, repartizate după cum urmează:

†¢ 18 burse pentru elevi de 200 lei pe lună

†¢ 12 burse pentru studenți de 300 lei pe lună

†¢ 3 burse pentru masteranzi de 300 lei pe lună

†¢ 1 bursă pentru doctoranzi de 400 lei pe lună

Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2013. Doctoranzii și masteranzii, care vor aplica pentru una bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare, pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia și interpretarea științelor de astăzi, teologia și bioetica, teologia și artele.

Calendarul și etapele desfășurării concursului:

†¢ 15 Octombrie 2013, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poștă, la sediul Fundației (400117 Cluj-Napoca; P-ța Avram Iancu 18)

†¢ 28 Octombrie 2013 afișarea rezultatelor

†¢ 30 Octombrie 2013 contestații și afișarea rezultatelor finale

Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director și publicat pe situl Fundației, la www.fundatiabartolomeu.ro.

Fundația va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți pe toată perioada derulării bursei.

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”, înființată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu, reprezintă proiectul generos și inspirat al unui om cu viziuni largi, care a știut să-și convertească lipsurile tinereții în șansă pentru tinerii merituoși, dar lipsiți de posibilități materiale.

Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

Fondul alocat pentru bursele anului școlar și universitar 2013-2014 este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 179 de burse, unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 441.000 lei.

Comentarii Facebook


Știri recente