Concurs de proiecte sociale

În perioada septembrie-noiembrie 2013, Federația Filantropia prin Centrul pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae, în parteneriat cu Banca Comercială Română-BCR și Fundația Erste a organizat un concurs de proiecte de incluziune socială având ca obiectiv principal: creșterea șanselor de integrare socială a unor persoane provenind din categorii sociale defavorizate, precum și capacitatea acestora de autoajutorare.

Solicitanți eligibili pentru acest concurs au fost organizațiile membre ale Federației Filantropia care au putut depune proiecte cu valoarea cuprinsă între: minim 5000 lei și maxim 44.000 lei (sumă solicitată).

Fiecare organizație a putut depune mai multe proiecte, pentru finanțare fiind ales cel mai bine clasat în urma evaluării, după cum ne-a precizat Pr. Dorel-Nicolae Moțoc, Director Executiv al Federației Filantropia.

Pentru a avea și o componentă de responsabilizare, suma solicitată spre finanțare a reprezentat maxim 80% din valoarea proiectului, restul de 20% fiind contribuția solicitantului (financiară sau în natură).

Perioada de implementare este de 6 luni, cu perioadă de sustenabilitate de minim 12 luni după implementare pentru activitățile finanțate.

Concursul a avut două etape: în prima fază organizațiile au transmis scrisori de intenție în cuprinsul cărora au prezentat în rezumat ideile proiectului și schița de buget.

După evaluare, s-au prezentat unele recomandări generale, valabile pentru toți concurenții, dar și recomandări specifice pentru fiecare proiect.

Din cele 15 scrisori de intenție depuse au fost selectate pentru faza următoare 13 proiecte.

Apoi, organizațiile au avut o perioadă de lucru pentru construirea detaliată a proiectului și a bugetului aferent, unii dintre participanți prezentând și planuri de fezabilitate și de sustenabilitate pentru proiectele scrise.

De asemenea, unele organizații au preferat să depună proiecte în parteneriat cu eparhiile, consolidându-se capacitate de implementare și de susținere post-proiect.

Etapa a II-a, etapa de depunere a proiectelor integrale pentru cei rămași în concurs, s-a derulat în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie 2013, inclusiv. În această etapă, cei rămași în concurs au transmis 13 propuneri de proiect integrale, cu propunerile de buget aferente, precum și toate documentele precizate în ghidul solicitantului.

Evaluare finală s-a desfășurat în perioada 18-28 noiembrie 2013, cu anunțarea câștigătorilor în 29 noiembrie 2013.

Pentru selecție a lucrat o echipă alcătuită din reprezentanți din board-ul Fundației ERSTE, specialiști din cadrul Departamentului Comunicare Interna și Comunitate din Direcția Comunicare a BCR și responsabili ai Federației Filantropia.

S-au apreciat în mod pozitiv proiectele rămase în competiție și s-a ajuns la un punct de vedere comun, bine precizat și argumentat în ceea ce privește alegerea proiectelor care vor fi finanțate.

S-a constatat, cu regret, faptul că la unele dintre propunerile de proiect nu s-au adus toate îndreptările necesare, așa cum au fost menționate în observațiile și recomandările transmise, dar sperăm că pentru edițiile viitoare vom avea o competiție mai strânsă și cu propuneri mai multe și, cel puțin, la fel de bune ca cele câștigătoare.

În urma deliberărilor dintre reprezentanții părților implicate, respectiv Fundația ERSTE, Banca Comercială Română și Federația Filantropia, clasamentul proiectelor finanțate este următorul:

  1. Ciupercăria Sf. Sava – proiect propus de Fundația pentru Copii Sfântul Sava de la Buzău;
  2. Fii apicultor, fii darnic! – proiect propus de Asociația Codrii Mamului-Fumureni în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului;
  3. Programul: „Dacă bătrânețea ar putea și tinerețea ar ști „- propus de Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja;
  4. Școala Christiana – Centru de Zi, proiect propus de Asociația Filantropică Medical-creștină CHRISTIANA – Filala Cluj

Până la finele lunii decembrie, organizațiile câștigătoare vor fi invitate să semneze contractele de sponsorizare, iar în cazul proiectelor derulate în parteneriat, proiectele vor fi semnate de către reprezentanții legali sau delegații desemnați ai fiecărui partener implicat. Contractele de sponsorizare care vor cuprinde clauzele de derulare și modalitățile de raportare, monitorizare și auditare a cheltuielilor, data începutului proiectului și data finalizării implementării, încheierea proiectului fiind după perioada de sustenabilitate, după modelul pus la dispoziție de partenerii finanțatori.

Menționăm faptul că, atât finanțatorii concursului, respectiv Fundația ERSTE și Banca Comercială Română cât și Federația Filantropia vor vizita locația fiecărui proiect și vor monitoriza, la fața locului, activitățile propuse spre finanțare, în timpul derulării putând fi organizate și activități de tip audit, după caz.

Acest concurs reprezintă o primă etapă în planul de extindere și diversificare a activităților Federației Filantropia.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…