Comoară de cuvântări. De la cuvântarea de întronizare până la ultimele lui cuvinte

Editarea în limba română a volumului „Comoară de cuvântări. De la cuvântarea de întronizare până la ultimile lui cuvinte”, dedicat omagierii Preafericitului Părinte Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, de la a cărui trecere din această viață se împlinesc anul acesta 3 ani, este un eveniment de aducere aminte și de omagiere a memoriei acestui vrednic Arhipăstor al Ortodoxiei universale, personalitate marcantă a întregii creștinătăți și bun prieten al Bisericii Ortodoxe Române și al poporului român.

Păstrăm vie în inima noastră amintirea dragostei sale nețărmurite pentru Biserică, chipul său luminos, noblețea sufletească, tenacitatea și modul în care a știut, cu jertfă și multă dragoste, să apere, să păstreze și să transmită valorile nepieritoare ale Ortodoxiei.

Lucrarea sa pastorală, misionară, duhovnicească, culturală și socială pentru binele Bisericii Ortodoxe Elene, reprezintă pentru noi cei de astăzi, ierarhi, cler și credincioși, un model luminos și inspirator de fidelitate și slujire a Mântuitorului Hristos și a Bisericii Sale.

Cunoscând multa sa hărnicie și dăruire jertfelnică pentru Biserică, moștenirea spirituală și culturală lăsată celor de azi, precum și lumina înțelepciunii sale în relațiile Ortodoxiei elene cu alte Biserici, în duh de pioasă recunoștință și prețuire, aducem omagiu de pomenire și cinstire memoriei sale ca unui mare ierarh ortodox, care a a răspândit în jurul său lumină din lumina lui Hristos, a cultivat comuniunea prin relații frățești pline de prețuire și de căldură cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori, și a păstrat statornică dragostea sa față de poporul elen în care s-a născut.

Volumul de față este un omagiu adus memoriei Preafericitului Părinte Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, apărut inițial în limba elenă la Editura Ellinikes Ekdoseis.

Felicităm Editura Omonia pentru inițiativa publicării acestui volum omagial în limba română, având convingerea că va fi de mare folos spiritual cititorilor în cultivarea recunoștinței față de darurile lui Dumnezeu revărsate în oameni și cultivate de aceștia spre binele Bisericii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente