Comemorarea lui George Pomuț, la Giula – Ungaria

Vineri, 12 octombrie 2012, la împlinirea a 130 de ani de la mutarea sa la cele veșnice (12 octombrie 1882), în orașul Giula, care adăpostește și Reședința Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a fost comemorat Generalul american, de origine română, George Pomuț (1818-1882), care a văzut lumina zilei și a fost botezat în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, actuala Catedrală Episcopală din acest oraș.

Cu acest prilej au avut loc două evenimente, la care a participat și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Primăria orașului, având și sprijinul Școlii Generale și Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu”, din Giula, a organizat un moment festiv emoționant, la bustul Generalului George Pomuț, aflat în piața care îi poartă și numele, la care au mai participat Dl. Primar Görgényi ErnÅ‘, Dl. Gajda Róbert, Viceprimar și Deputat Parlamentar, Dl. Deputat Parlamentar Kovács József, Domnul Victor Micula, Ambasadorul României la Budapesta, Domnul Consul Gerant Interimar Dragoș Țigău, de la Consulatul General al României la Giula, Domnul Nicolae-Dan Constantin, Consulul Gerant Interimar și Doamna Consul Andreea Radu, de la Consulatul General al României la Seghedin, Dl. Căpitan Süli Attila, Director adjunct de Departament la Muzeul Ministerului Apărării Naționale din Budapesta, Doamna Maria Gurzău Czégledi, Directorul Liceului Românesc, reprezentanți ai presei locale și ai celor două publicații românești din Giula, Foaia Românească și Cronica, o fanfară de tineri, precum și numeroși elevi și localnici.

Cu acest prilej au prezentat alocuțiuni Domnul Primar Görgényi ErnÅ‘, Domnul Ambasador Victor Micula și Domnul Căpitan Süli Attila, dar a fost citit și un mesaj din partea Domanei Eleni Tsakopoulou, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Budapesta.

Un grup de elevi de la Școala Generală Românească din Giula a prezentat o scurtă, dar foarte frumoasă și emoționantă scenetă despre viața acestui român din Giula, care a devenit cetățean american, luptând în diferite războaie din SUA, unde a dobândit și gradul de general, fiind ulterior numit Consul al SUA la Petersburg și contribuind la încheierea negocierilor prin care Statele Unite au cumpărat Alaska, după care reprezentanții mai multor instituții au depus coroane de flori la bustul său.

Cel de-al doilea eveniment comemorativ a fost simpozionul despre viața și activitatea lui George Pomuț, desfășurat la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, de la Giula, organizat de către Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, în colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și cu Consulatul General al României la Giula și având ca moderator pe Doamna Eva Iova, Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”.

Personalitatea Generalului George Pomuț, dar și alte subiecte de interes pentru comunitatea românească din Ungaria, au fost prezentate de către Doamna Maria Berenyi, Directorul Institutului de Cercetare al Românilor din Ungaria, Domnul Prof. Dr. Gheorghe Petrușan, Președintele Fundației pentru Cultura Română din Ungaria, Dl. Conf. Univ. Dr. Marius Grec, Decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative, din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad, Doamna Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Seghedin, Lect. Univ. Dr.Virgiliu Jireghie, tot de la Universitatea de Vest din Arad și Domnul Consilier Răzvan Ciolcă, de la Ambasada României din Budapesta.

Cu prilejul aniversării a 20 de funcționare neîntreruptă a Institutului Cultural Român din Budapesta, Doamna Director Brândușa Armanca a oferit câteva Diplome de onoare pentru conducătorii unor instituții românești din Ungaria (PS Episcop Siluan, D-nei Director Maria Berenyi, Domnului Petru Câmpian, fost redactor la emisiunea de radio în limba română de la Studioul teritorial din Seghedin și Doamnei Eva Iova Șimon, pentru Redacția Săptămânalului Foaia Românească).

Pentru a aprecia activitatea unor instituții ale românilor din Ungaria și Domnul Decan Marius Grecu a oferit, de asemenea, câteva distincții: „Placheta de aur”, a Universității Vasile Goldiș (PS Siluan, D-na Maria Berenyi și Dl. Profesor Gheorghe Petrușan) și Globul de cristal (Dl. Consul Gerant Interimar Dragoș Țigău și Dl. Gheorghe Ardelean, descendent al familiei Pomuț).

Astfel, prin cele două evenimente desfășurate la Giula a fost elogiată în mod deosebit personalitatea Generalului George Pomuț, român din Ungaria care a constituit o punte de legătură între trei națiuni: română, maghiară și americană.

Comentarii Facebook


Știri recente