Colocviu privind obţinerea gradului I clerical în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei

La Centrul Naţional de Formare Continuă Dumitru Stăniloae, a avut loc luni, 12 octombrie 2015, un colocviu privind obţinerea gradului I clerical în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. La eveniment au fost prezenţi 20 de clerici din Arhiepiscopia Bucureştilor.

Gradul I clerical se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.

După primirea dosarelor de înscriere, centrul eparhial stabileşte o dată comună pentru susţinerea colocviului în vederea admiterii la grad. Colocviul de admitere se susţine pe baza programei orientative aprobate, în faţa unei comisii prezidate de chiriarhul locului sau de delegatul său şi care este alcătuită din cadre didactice universitare (profesor sau conferenţiar) şi 1 – 2 consilieri administrativi de la centrul eparhial, cu gradul I sau doctori în teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemnează prin calificativele Admis sau Respins.

Pentru gradul I clerical, se efectuează de către personal abilitat o inspecţie specială la parohia în care activează candidatul, în primul trimestru al anului.

Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecţionare până la 30 iunie 2016. Temele recomandate sunt: Pastoraţia în contextul lumii actuale, teme istorice (monografii), precum şi alte teme de interes pentru pastoraţie.

Colocviul pentru susţinerea lucrării de grad se organizează, pe eparhii, la centrul de perfecţionare la care s-a înscris candidatul, în faţa unei comisii prezidate de chiriarhul locului sau a delegatului său (profesor sau conferenţiar), alcătuită din: profesorul coordonator, un cadru didactic din secţia în care se înscrie subiectul lucrării de grad şi delegatul centrului eparhial de care aparţine candidatul.

Comentarii Facebook


Știri recente