Colindul bun ne cheamă să fim buni

În legătură cu reacția Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, care, în termeni generali și fără discernământul necesar între cazuri izolate și întreg, acuză toată Biserica Ortodoxă Română că este indiferentă și încurajează antisemitismul religios, urmare unui colind difuzat, vineri, 6 decembrie 2013, de postul de Televiziune TVR 3 – Cluj, precizăm următoarele:

Conducerea Bisericii Ortodoxe Române nu aprobă manifestările care instigă la antisemitism, ură religioasă sau etnică, deoarece acestea sunt potrivnice Evangheliei iubirii lui Hristos.

Mai mult, colindătorii creștini autentici reprezintă simbolic cetele de îngeri care au cântat la Nașterea Domnului Iisus Hristos în Betleem: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire(Luca 2, 14).

Întrucât mesajul îngerilor de la Betleem a fost pacea, colindele ortodoxe românești nu pot fi folosite pentru a răspândi vrajbă și ură între oameni. Ele îndeamnă totdeauna la bunătate, pace și armonie, fiind răspunsul oamenilor la iubirea lui Dumnezeu Care S-a făcut om, din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor.

Astfel, în lumina iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii, trebuie să înlocuim polemica din trecut cu dialogul, vrajba cu pacea, confruntarea cu respectul reciproc și cooperarea pentru binele comun.

În acest sens, un pas concret în direcția promovării unui dialog interreligios necesar și folositor între cultele din România, bazat pe respect reciproc, îl reprezintă înființarea, la inițiativa Patriarhiei Române, a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, cu participarea și a Cultului mozaic, în ziua de 14 aprilie 2011. Iar, în zilele de 29 și 30 mai 2012, la Palatul Patriarhiei a avut loc Simpozionul iudeo-creștin cu tema: „Diaspora – o realitate a societății actuale”, organizat de Patriarhia Română în cooperare cu Sapir Center din Ierusalim și Federația Comunităților Evreiești din România. Și cu această ocazie, Biserica Ortodoxă Română a subliniat necesitatea dialogului și cooperării între creștini și evrei pentru binele comun.

Prin urmare, mai ales acum, când colindele ne îndeamnă: „creștine (române) să fii bun!”, trebuie să căutăm „pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente