COLINDELE DE CRĂCIUN – LUMINĂ ȘI BUCURIE

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia Concertului tradițional de colinde al Patriarhiei Române Răsăritul cel de Sus, organizat de Centrul de Presă BASILICA, la Palatul Patriarhiei, miercuri, 18 decembrie 2013:

Bogăția teologică și spirituală a colindelor de Crăciun vine din învățătura Bisericii Ortodoxe, inspirată de textul Evangheliei și de scrierile Sfinților Părinți, care au meditat îndelung și profund la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni arătată nouă prin Întruparea și Nașterea Fiului Său, Cel ce S-a făcut Om din iubire față de oameni (Cf. Ioan 3, 16).

Colindele și toate cântările liturgice ale Bisericii noastre din această perioadă de pregătire duhovnicească pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea și să ne bucurăm cu inima de înțelesul profund al tainei Nașterii Pruncului Iisus „Fiu al lui Dumnezeu născut din Tată, fără mamă, Fiu al Omului, născut dintr-o mamă, fără tată: El, marea vedere a îngerilor și micuț în vederea oamenilor; Cuvântul, Dumnezeu Cel mai înainte de toți vecii, făcut trup la timpul hotărât de El; Făcătorul soarelui și făcut trup sub soare; rânduind din sânul Tatălui tot mersul veacurilor, și dăruind din sânul mamei Sale sfințire acestei zile mari; rămânând în sânul părintesc deși iese din el; înțelept mai presus de orice cuvânt și copil ca înțelepciune; umplând lumea și stând culcat în iesle; conducând stelele și alăptându-se de la pieptul mamei; atât de mare ca Dumnezeu și atât de mic ca rob, fără ca această smerenie să micșoreze cu ceva grandoarea Sa, nici ca această grandoare să co­pleșească în vreun fel smerenia. (…)[Fericitul Augustin, Sermo, 187, 1; trad. G. Humeanu, Les plus beaux sermons de S. Augustin, t. 3, Paris, 1934, pp. 51-52; citat în art. „Noel”, în: Dictionnaire de spiritualité, t. XI, Beauchesne, Paris, 1982, col. 387]. Acest adevăr adânc al Tainei Întrupării și Nașterii lui Hristos, „Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om” (Filipeni 2, 6-7), a inspirat opere de artă, literatură și muzică, atât cultă, cât și populară.

Una dintre expresiile cele mai vii ale felului în care poporul român a teologhisit și cântat poetic taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni se regăsește în colinde. La români, colindele se remarcă prin profunzimea teologiei și simplitatea formei ca expresie vie a culturii teologice și duhovnicești populare. Bogăția colindelor românești vine din această cultură teologică populară a sufletului românesc, inspirată de învățătura Bisericii și Sfintele Evanghelii, în care se relatează șirul evenimentelor legate de Taina Nașterii Domnului: călătoria Fecioarei Maria și a dreptului Iosif la Betleem, arătarea stelei de la Răsărit, venirea magilor, cântarea îngerilor, închinarea păstorilor, furia lui Irod, transpuse cu evlavie și bucurie în creații poetice și cântări sfinte.

Anul acesta, la Concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române a fost invitat Corul Național de Cameră „Madrigal”, cunoscut atât în țară cât și în străinătate și devenit în timp o adevărată revelație, un simbol al artei muzicale românești.

Ne gândim cu recunoștință la faptul că în urmă cu 45 de ani, mai precis în anul 1968, Corul „Madrigal”, sub bagheta regretatului maestru Marin Constantin, sprijinit de Biserica Ortodoxă Română, a imprimat primul disc de colinde, intitulat: „Șiraguri de icoane ale sufletului românesc”. Într-o epocă în care misiunea Bisericii era îngrădită și orice activitate a ei, dincolo de zidurile lăcașurilor de cult, era practic interzisă, Biserica și „Madrigalul” aduceau în casele românilor colindul sfânt și bun!

Astfel, pentru activitatea îndelungată, rodnică și folositoare Bisericii și societății, la aniversarea a 50 de ani de slujire muzicală neîntreruptă, cu o prezență remarcabilă pe marile scene ale lumii și cu un repertoriu de excelență în patrimoniul muzical interpretativ universal, conferim astăzi Corului Național de Cameră „Madrigal” cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, „Crucea Patriarhală” pentru laici. De asemenea, tuturor membrilor Corului „Madrigal” le oferim Diploma omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, mari apărători și promotori ai credinței creștine.

Mulțumim, în același timp, grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale pentru interpretarea autentic bizantină a colindelor în deschiderea concertului din această seară și îi conferim ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru activitatea misionară promițătoare.

Totodată, felicităm Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române pentru organizarea concertului de colinde „Răsăritul cel de Sus” și binecuvântăm pe toți participanții la acest eveniment tradițional, dorindu-vă tuturor Sărbători fericite cu sănătate și bucurie sfântă!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente