Clement Alexandrinul, „Despre adevărata bogăție”

La Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a văzut lumina tiparului volumul „Despre adevărata bogăție”.

Lucrarea cuprinde o selecție de texte din opera cunoscutului catehet creștin Clement Alexandrinul, însoțite de un studiu introductiv semnat de Părintele Profesor Vasile Gordon, informează Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Acesta este primul volum al trilogiei „Clementiana” dedicată cunoscutului scriitor bisericesc din secolul al II-lea.

Părintele Profesor Vasile Gordon a subliniat în studiul introductiv că „Citind această carte, cu creionul în mână – cum se spune, ai tot timpul sentimentul că parcurgi un «mic cod al manierelor creștine», mai exact, al «virtuților creștine», virtuți enunțate, propriu-zis, în fiecare subtitlu”.

„În conținutul fiecărui paragraf, odată cu explicații și analize concise asupra virtuților în discuție, întâlnim la tot pasul sfaturi cu mare impact, principii sănătoase ale vieții creștine, răspunsuri utile la întrebări esențiale, definiții, sentințe morale etc., toate în formulări plastice, pline de expresivitate și vioiciune, deosebit de persuasive”, a afirmat Părintele Vasile Gordon.

Lucrarea poate fi achiziționată de la magazinele Librăriei Cărților Bisericești și ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureştilor

Comentarii Facebook


Știri recente