Cine sunt noii membri ai Comisiei de Pictură Bisericească din mandatul 2021-2024

Comisia de Pictură Bisericească (CPB) are o structură complexă, cu specialiști din mai multe domenii, care au rolul să supravegheze și să controleze păstrarea unității dogmatice, artistice și de execuție a lucrărilor de artă bisericească în Biserica Ortodoxă Română. Basilica.ro îi prezintă pe membrii din actualul mandat.

Noii membri ai comisiei vor avea ca principale obiective să elaboreze, conform sugestiilor Părintelui Patriarh Daniel, Îndrumătorul iconografic, un ghid practic pentru pictori bisericești, teologi și slujitorii altarelor, și Normativul de restaurare a patrimoniului bisericesc aflat în uz cultic.

„Părinții bizantini apărători ai icoanelor nu definesc icoana drept o simplă creație artistică, ci drept pecete sau amprentă a arhetipului, în sensul unei icoane «nefăcute de mână». Mai precis, icoana nu este produsul imaginației artistului, ci ea redă fidel forma văzută a arhetipului cu care se află în relație, prin rugăciune”, a subliniat Patriarhul Daniel la ședința de constituire a Comisiei de Pictură Bisericească, pentru mandatul 2021-2024.

„Rolul iconarului constă în întipărirea, cu ajutorul meșteșugului artistic, sub călăuzirea harului, a formei văzute și a numelui acestuia în materia icoanei, prin care ipostasul sfântului se face văzut și prezent”, a adăugat Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Noii membri ai Comisiei de Pictură Bisericească

SPECIALIZAREA TEOLOGIE

Pr. Silviu Tudose

 • parohul Parohiei Sf. Ilie – Gorgani din Capitală;
 • asistent titular la Catedra de Teologie Practică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (FTOUB);
 • a absolvit studii de master la aceeași facultate, cu o disertație despre Nașterea Domnului în iconografie;
 • a obținut titlul de doctor acordat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti şi de Facultatea de Teologie din Sibiu, cu teza „Biserica – locaş de închinare sfinţit şi sfinţitor”.

În 2018 și 2019 a predat cursul intensiv de Liturgică pentru Examenul de autorizare a pictorilor bisericești organizat de Comisia de Pictură Bisericească: despre lăcașul de cult (de la stilul bazilical la cel bizantin; împărțire și simbolism), despre veșmintele liturgice (originea, evoluția, numărul, forma și culoarea veșmintelor clerului) și despre sărbătorile bisericești.

SPECIALIZAREA ISTORIA ARTEI

Ștefan-Cătălin Ionescu-Berechet

 • istoric de artă, membru al Comisiei de Pictură Bisericească și în mandatul anterior;
 • lector la  Departamentul Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (FTOUB), unde a studiat Patrimoniu Cultural (licență) și Istorie și tradiție (studii aprofundate);
 • doctor în teologie al aceleiași facultăți, cu teza „Apărarea cinstirii sfintelor icoane în scrierile Sfinților Nichifor Mărturisitorul și Teodor Studitul”;
 • a absolvit studii post-universitare de restaurare a picturi pe panou de lemn (program din cadrul Ministerului Culturii).

În prezent este doctorand la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, membru în comitetul de conducere al Societății de Studii Bizantine din România și membru asociat al Institutului de Genealogie și Heraldică Sever Zotta.

SPECIALIZAREA PICTURĂ BISERICEASCĂ

Daniel Codrescu

 • pictor bisericesc autorizat;
 • restaurator atestat de pictură murală de patrimoniu;
 • a absolvit Facultatea de Istoria și Teoria Artei, secția Conservare și Restaurare a Operei de Artă, din cadrul Universității Naționale de Arte din București;
 • în 2003 a absolvit studiile de masterat în Conservare și Restaurare, Palazzo Spinelli, la Instituto per l’Arte e il Restauro, din Florența, Italia.

A realizat 12 ansambluri de pictură murală în tehnica mozaic. Pe lângă pictura în mozaic a catapetesmei și altarului Catedralei Naționale, a mai realizat în aceeași tehnică, Biserica Parcul Domenii – Cașin și fațada principală a Bisericii Sfântul Gheorghe – Nou, ambele din București.

În tehnica frescă, a realizat 11 ansambluri printre care: biserica Mănăstirii Măxineni, județul Brăila, Biserica Iancu Vechi – Mătăsari și Biserica Sfânta Vineri și Sfântul Antim Ivireanul – Drumul Taberei din București.

Adrian Botea

 • născut în Chișinău;
 • a studiat Arta Murală la Universitatea Națională de Artă „Nicolae Grigorescu” din București;
 • pictor bisericesc autorizat cu o activitate susținută în domeniu.

A realizat pictura murală pentru 28 de lăcașuri de cult, printre care Biserica Sfântul Ilie – Titan și Paraclisul școlar Sfinții Ierarhi Nicolae, Spiridon, Calinic și Nectarie din Capitală, Biserica Mănăstirii Sfânta Maria – Techirghiol din județul Constanța și Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a Mănăstiri Brânceni din județul Teleorman.

Ioan Moldoveanu

 • pictor bisericesc autorizat cu multă experiență, a realizat 30 de ansambluri picturale, multe primind calificativ excepțional la recepție.

Printre acestea: Paraclisul Schitului Darvari și Biserica Sfântul Gheorghe – Nou din București, Biserica Nașterea Domnului și Toți Sfinții Români a Așezământului Românesc de la Ierihon, Biserica Sfântul Ioan Evanghelistul și Învierea lui Lazăr de la Mănăstirea Ghighi, Biserica Sfântul Proroc Ilie a Mănăstirii Nușeni și Biserica Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii Rohia.

SPECIALIZAREA CONSERVARE-RESTAURARE

Cătălin Palamariu

 • pictor bisericesc;
 • absolvent al secției de Artă Monumentală a Academiei de Artă din București;
 • specialist în restaurarea picturii murale, cu o experiență de trei decenii în acest domeniu.

A lucrat la restaurarea a 24 de lăcașuri de cult din țară. Dintre acestea, a coordonat 12 personal sau în colaborare cu alți specialiști. Printre ele se numără Biserica Duminica Tuturor Sfinților a Mănăstirii Antim și Biserica Sfântul Dumitru – Poștă din București, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae – Ostrov a Mănăstirii Cernica și Biserica Izvorul Tămăduirii a Mănăstirii Ghighiu.

Nicolae-Marian Catrina

 • specialist conservare-restaurare pictură pe lemn și lemn policrom și pictor bisericesc autorizat;
 • absolvent al secției de Arte plastice – patrimoniu cultural a Facultății de Teologie Ortodoxă din București și studii de masterat la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București;
 • membru în Comisia Națională de examinare și atestare restauratori patrimoniu mobil – bunuri culturale a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din cadrul Ministerului Culturii.

A coordonat șase lucrări de conservare-restaurare pictură pe lemn și lemn policrom, inclusiv la Biserica Nașterea Maicii Domnului – Ghencea și Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ciprian (Zlătari) din București, Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a Mănăstirii Rogozu, județul Vrancea.


Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române funcționează în cadrul Sectorului Cultură și Patrimoniu Religios al Administrației Patriarhale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente

Fundația Sf. Macrina oferă educație pentru sănătate și daruri în produse de igienă pentru persoane vulnerabile social

Fundația „Sfânta Macrina”- Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copii în Dificultate (A.R.M.S), organizație înființată de Arhiepiscopia Bucureștilor, desfășoară, în perioada 18 septembrie – 10 octombrie 2023, ateliere gratuite de educație pentru sănătate în beneficiul persoanelor…