Cincizecimea, sorocul făgăduinţei şi împlinirea nădejdii

(Cincizecimea sau Rusaliile)

Ioan 7, 37-53; 8, 12

În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii -, Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei ce au crezut în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus nu fusese încă preaslăvit. Deci, mulţi din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminţia lui David şi din cetatea Betleem, de unde era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni nu a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, iar aceia le-au zis: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Deci le-au răspuns fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa lui. Deci, iarăşi a vorbit Iisus, zicând: Eu sunt lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

„Praznicul cel după praz­nice şi cel mai de pe urmă să-l prăz­nuim noi, cre­din­cioşii, în chip luminat; a­ceas­ta este Cincizecimea, pli­ni­rea făgăduinţei şi a sorocului. Că în aceasta focul Mân­gâ­ie­to­ru­lui s-a pogorât pe pământ în chip de limbi şi a luminat pe u­ce­nici, făcându-i teologi, cu­nos­că­tori ai tainelor cereşti.“ Cu a­ceas­tă stihiră care adună cele mai tainice înţelesuri ale praz­ni­cului se deschide slujba U­tre­niei Cincizecimii, chemând pe dreptmăritori la prăznuire.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente