Cinci proiecte pentru persoanele aflate în nevoie

Asociația „Vasiliada”, ONG patronat de Arhiepiscopia Craiovei, a organizat luni, 27 ianuarie, la Centrul „Mitropolit Firmilian”, o conferință de prezentare a activităților desfășurate în centrele sociale pe care le are în grijă, informează „Ziarul Lumina”. Cu acest prilej au fost prezentate cele cinci proiecte care au primit subvenție din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în baza Legii 34.

Reprezentanții celor cinci centre sociale ale Asociației „Vasiliada” au prezentat serviciile sociale pe care le oferă persoanelor aflate în dificultate Centrul social pentru copii „Aripi de Lumină” din Craiova, Centrul social pentru copii „Sfântul Nicolae” din Filiași, Centrul pentru copii „Sfântul Stelian” din Lipovu, Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova și Centrul de informare și consiliere pentru persoane cu dizabilități „Sfânta Ecaterina” din Craiova. Activitatea a avut loc la începutul acestei săptămâni, la Centrul de zi „Mitropolit Firmilian” din Craiova.

Sprijin pentru cei în nevoie

În deschiderea manifestării, preotul Adrian Stănulică, directorul „Vasiliada”, a detaliat scopul și importanța întâlnirii. „Trei dintre cele cinci proiecte vizează sprijinul acordat copiilor aflați în situații de risc. Avem beneficiari ai celor trei proiecte, pe lângă copii din județul Dolj, din localitățile unde se desfășoară proiectul, și copii din alte județe, cum ar fi județele Gorj sau Olt. De asemenea, acordăm servicii sociale altor două categorii de persoane aflate în dificultate, iar aici fac referire la persoanele fără adăpost din Craiova și persoanele cu dizabilități”, a declarat părintele Adrian Stănulică, președintele Asociației „Vasiliada”. Pr. Stănulică a vorbit în continuare despre obiectivele pe care Asociația „Vasiliada” le are pentru anul în curs. „Pe parcursul anului 2014 preconizăm să sprijinim în cadrul celor trei centre de zi pentru copii aproximativ 150 de copii și concomitent cu sprijinul oferit acestora ne propunem să sprijinim totodată părinții copiilor pentru a-și găsi locuri de muncă, dar și în alte demersuri pe care ei le intenționează, astfel încât aceștia să poată asigura un suport social copiilor lor și întregii familii. De asemenea, avem în vedere să acordăm sprijin pentru 50 de persoane cu dizabilități, sprijinul constând în special în consiliere, formare profesională, ergoterapie și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Mai mult, ne-am propus să acordăm sprijin și anul acesta, continuând un demers al Asociației „Vasiliada”, al Arhiepiscopiei Craiovei și al Consiliului local al municipiului Craiova, de a asigura condiții sigure pentru o viață independentă persoanelor care nu au adăpost. În acest sens, avem în Craiova Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, unde în fiecare lună 50 de persoane care nu au unde să locuiască primesc aici sprijin social, găzduire și asigurarea celor trei mese pe zi”, a completat părintele Adrian Stănulică, președintele Asociației „Vasiliada”.

Centre sociale pentru copii, persoane fără adăpost și persoane cu dizabilități

Centrul „Aripi de Lumină” a fost inaugurat la începutul anului 2005, cu scopul de a oferi servicii sociale și educative copiilor cu risc social din Craiova. Principalul partener al centrului este, încă de la început, Fundația „Copii în Dificultate”. Obiectivul general este dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor și prevenirea abandonului școlar. Între activitățile desfășurate aici amintim: educație asistată (meditații la limba română, matematică și limba engleză), servicii sociale primare și specializate; consiliere psihologică; terapie ocupațională; servicii de consiliere și mediere pentru părinți.

Centrul social „Sfântul Nicolae” funcționează din anul 2011. Beneficiarii sunt copii proveniți din familii defavorizate social, familii care nu au un venit lunar constant și care întâmpină dificultăți în creșterea acestora. Obiectivul principal al specialiștilor centrului este reechilibrarea psihică a copiilor, prin asigurarea suportului emoțional și prin intermediul activităților de terapie psihologică și ocupațională.

Centrul social pentru copii din Filiași oferă un complex de servicii sociale: dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare interpersonală prin consiliere psihosocială, stimulare senzorială prin activități de terapie ocupațională: desen, colaj, modelaj, pictură; dezvoltarea abilităților practice de viață independentă; asistență în efectuarea temelor școlare.

Centrul pentru copii „Sfântul Stelian” din comuna Lipovu, județul Dolj, a fost înființat de către Asociația „Vasiliada”, cu sprijinul unei finanțări Phare, activitatea începând din anul 2003. Activitățile centrului sunt susținute de Asociația „Vasiliada” și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin programul din Legea 34. Beneficiarii centrului sunt copii separați de părinți sau care sunt în curs de separare, aflați în situație de criză din cauza lipsei suportului familial. Activitățile centrului sunt: terapie ocupațională, activități de socializare și de petrecere a timpului liber, educație asistată, consiliere psihologică și socială.

Centrul de informare și consiliere pentru persoane cu dizabilități „Sfânta Ecaterina” din Craiova a fost înființat în anul 2008 de către Asociația „Vasiliada” odată cu implementarea proiectului Centrul de informare și consiliere pentru persoane cu dizabilități „Sf. Ecaterina”, proiect finanțat prin programul Phare „Coeziune Economică și Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de Incluziune Socială”. Din anul 2008, centrul funcționează în casa parohială a Bisericii Mântuleasa din Craiova.

Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, Craiova, oferă un complex de servicii care răspund tuturor nevoilor sociale ale persoanelor fără adăpost, crescând astfel șansele de incluziune socială a acestora. A fost înființat în 2006 în cadrul PIN „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost”. Beneficiarii Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile” sunt persoane adulte, cu sau fără copii, aflate în stradă de o perioadă mare de timp și care nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuințe. Numărul persoanelor beneficiare în cadrul proiectului „Subvenție Legea 34” este de minimum 45 lunar.

Comentarii Facebook


Știri recente