Chiriarhul Eparhiei Caransebeșului la ceas aniversar

La data de 9 septembrie 2013, când Biserica noastră cinstește pe „Sf. Părinți Ioachim și Ana”, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului își aniversează ziua de naștere.

Preasfințitul Lucian Mic s-a născut la 9 septembrie 1970 din părinții Teodor și Maria Mic, în municipiul Arad, cartierul Gai. Între anii 1977-1985 a absolvit Școala Generală nr. 10 din cartierul arădean Gai, între anii 1985-1987 frecventează cursurile Liceului de băieți „Ioan Slavici”, astăzi „Moise Nicoară”, iar între anii 1987-1992 urmează cursurile Seminarului Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș. Încă din copilărie, alături de familia sa, a frecventat cu regularitate sfintele slujbe la Mănăstirea „Sf. Simion Stâlpnicul” din cartierul Gai, iar apoi mănăstirea seculară a Banatului, Hodoș-Bodrog. În anul 1992 a susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie, secția Pastorală, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pe care a absolvit-o în anul 1996, susținând licența la disciplina Patrologie cu titlul: „Limonariul lui Ioan Moshu – Studiu patristic”.

Din anul 2001 s-a înscris la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Oradea, iar în anul 2009 la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie din Craiova, pe care le-a absolvit în anul 2013, susținând teza de doctorat cu titlul „Relațiile Bisericii Ortodoxe Sârbe cu Biserica Ortodoxă din Banat în a II-a jumătate a sec. XIX-lea”. În 1990 a intrat ca viețuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, din județul Arad, în 1991 fiind tuns întru rasofor. În anul 1992 la data de 24 iulie a fost hirotonit diacon, iar în 25 iulie, același an, preot pe seama Mănăstirii Hodoș-Bodrog. Rămâne la Mănăstirea Hodoș-Bodrog până în anul 1994, când a fost transferat de către Î.P.S Sa Nicolae, Mitropolitul Banatului, pe post de preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În anul 1995 a fost numit stareț al Mănăstirii „Izvorul Miron” Românești din județul Timiș de către Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. În anul 1998 a fost tuns în monahism la Mănăstirea „Izvorul Miron” Românești, pe care a rectitorit-o în cei peste 5 ani de activitate stărețească, construind încă două altare, precum și întreg complexul monahal. În anul 1999 a fost hirotesit protosinghel și numit Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit arhimandrit. În septembrie 2000, la propunerea Înaltpreasfințitului Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul „Lugojanul”, iar la data de 1 octombrie 2000 a fost hirotonit întru arhiereu, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la vârsta de numai 30 de ani, fiind la acea vreme cel mai tânăr ierarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeș prin numirea în funcția de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului a Preasfințitului Laurențiu Streza, în 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeșului, iar în 26 februarie a fost instalat ca Episcop al Caransebeșului în catedrala episcopală „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

În calitate de episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei a efectuat peste 400 de vizite canonice și pastorale. A sfințit zeci de biserici, hirotonind și hirotesind mai mulți preoți și diaconi în Arhiepiscopia Timișoarei. Din anul 2001 până în 2006 a funcționat ca lector asociat la Facultatea de Teologie din Timișoara, unde a predat Patrologie și Formare Duhovnicească. A urmărit pregătirea spirituală a studenților teologi, prin organizarea de conferințe, întâlniri, simpozioane și sfătuiri duhovnicești. A înființat și a coordonat sectorul social-misionar din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.

Odată cu numirea ca Episcop al Caransebeșului, a funcționat ca profesor de Tipic și Liturgică la Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș și ca lector la Facultatea de Teologie din Caransebeș. A târnosit și a binecuvântat zeci de biserici, vizitând și slujind în toate parohiile eparhiei.

Cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeș, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, a fost ridicarea unei noi catedrale în orașul de reședință. Rânduiala lui Dumnezeu a fost ca mărețul ideal să fie împlinit nu de mult, la 12 septembrie 2010, sub arhipăstorirea Preasfințitului Lucian, dată la care întreg Banatul Montan a prăznuit sfințirea Catedralei „Învierea Domnului” și „Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul”. Sfințirea catedralei s-a făcut în anul jubiliar ce marchează centenarul instalării lui Miron Cristea ca episcop la Caransebeș, episcop devenit mai apoi mitropolit primat și primul patriarh al României. Ca o răsplată a împlinirii, evenimentul s-a bucurat de participarea și binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a unui numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Prin această desăvârșire istorică, toți credincioșii eparhiei au fost încredințați încă o dată că Preasfințitul Lucian stă ca o legătură a trecutului nostru cu prezentul și viitorul. Evenimentul din 12 septembrie 2010 este, fără îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeșului după întemeierea ei, în anul 1865.

Pe lângă grija pentru desăvârșirea celor năzuite de episcopii caransebeșeni, Preasfințitul Lucian, în duhul dragostei pentru Biserica lui Hristos, a desfășurat și o activitate pastorală articulată și cuprinzătoare. Pentru că prezența episcopului în mijlocul credincioșilor este, semn al unității și rod al credinței, cercetarea cu timp și fără timp a comunităților din eparhie a fost grija pastorală cea mai de căpătâi a Ierarhului nostru. A vizitat și s slujit toate parohiile și filiile din eparhie, a hirotonit peste 150 de clerici pentru nevoile duhovnicești ale credincioșilor și a impulsionat ridicarea și renovarea a numeroase biserici. Amintim aici bisericile istorice din Caransebeș: „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” și „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița și celelalte biserici aflate în construcție în municipiul Reșița: „Schimbarea la Față” sau Catedrala din cartierul Govândari, biserica „Pogorârea Sfântului Duh” și biserica „Sfântul Vasile cel Mare”. Este demn de menționat că, în numai 6 ani și jumătate de slujire arhierească, Preasfințitul Lucian a târnosit peste 60 din edificiile de cult ale eparhiei, iar alte 100 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere și amenajare. La acestea se adaugă refacerea și restaurarea unor mănăstiri importante din Episcopia Caransebeșului: Mănăstirile „Sfântul Ilie de la Izvor” din Bocșa, „Acoperământul Maicii Domului” – Călugăra, „Piatra Scrisă” ș.a. În anul 2009, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Lucian, s-a hotărât și înființarea Schitului „Sf. Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova.

Întreaga activitate pastorală desfășurată de Ierarhul caransebeșan a fost rod al unei profunde cunoașteri a eparhiei. Dar, spiritul practic al Preasfinției Sale, responsabilitatea și simțul realității cotidiene, s-au dovedit pe măsură în cadrul activităților economice și gospodărești desfășurate la Caransebeș și în întreaga eparhie. Astfel a mutat într-un sediu nou Seminarul Teologic din Caransebeș, unde cadrele didactice și elevii seminariști beneficiază de săli de cursuri moderne, cămin și cantină nou amenajate și utilate la standardele actuale; a reamenajat Centrul Eparhial; a înființat magazine de obiecte bisericești în cuprinsul Eparhiei și a înființat ateliere de croitorie bisericească și de pictură bisericească bizantină;

Lupta Preasfinției Sale pentru concretizarea unei misiuni pastorale în rândul credincioșilor din județul Caraș-Severin a fost dovada unei veșnice deschideri spre oameni. Iubirea față de aproapele și dorința de a alina suferințele celor din jur s-a mărturisit încă de la începutul păstoririi Sale la Caransebeș. Nici un efort nu a fost pregetat, nici o secundă nu a fost risipită, până când eparhia noastră nu a odrăslit și lucrarea socială. Activitatea socială s-a concretizat prin înființarea, în colaborare cu mai multe instituții, a Centrului de servicii sociale „Sf. Vasile cel Mare” din Caransebeș. Au fost încheiate parteneriate de colaborare cu mai multe ONG-uri din județ, dar și cu diverși furnizori de servicii sociale ai administrației locale.

Preasfințitul Lucian a însuflețit și activitatea culturală a Eparhiei. Dorința de a întregi adevărul, de a nu lăsa uitării nimic din trecutul Bisericii și de a valoriza bogăția imensă a documentelor, l-a împins pe Ierarhul nostru la un studiu temeinic al istoriei bănățene. Pe aceeași linie de promovare a culturii se înscrie și inaugurarea și sprijinirea diverselor activități culturale și editoriale.

Pentru toate aceste realizări puse în slujba oamenilor, Preasfințitul Lucian s-a învrednicit de aleasă prețuire și recunoaștere din partea autorităților administrative locale, fiind cetățean de onoare al județului Caraș-Severin, precum și în peste douăzeci de localități ale județului Caraș-Severin. Amintim între acestea orașele Reșița, Caransebeș, Băile Herculane și Anina.

La ceas aniversar, Centrul Eparhial al Episcopiei Caransebeșului, dimpreună cu clerul și dreptmăritorii creștini roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiaiscă Preasfințitului Episcop Lucian mulți și binecuvântați ani. (Articol semnat de Protos. Casian Rușeț)

Comentarii Facebook


Știri recente