Chip de păstor şi vrednic învăţător al tainelor credinţei: Episcopul Grigorie Comşa al Aradului

La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul în care tocmai am intrat a fost dedicat misiunii parohiei şi mănăstirii, prin omagierea diferitelor personalităţi duhovniceşti locale, care s-au arătat vrednici păstori ai poporului lui Dumnezeu. Una dintre aceste figuri reprezentative pentru activismul său misionar a fost şi Episcopul Grigorie Comşa al Aradului.

În scurta sa păstorire din­tre anii 1925 şi 1935, fostul Episcop al A­radului a reuşit să la­se o amprentă aparte în rândul cre­dincioşilor arădeni şi ti­miş­o­reni pe care i-a povăţuit pe ca­lea mântuirii. Şi astăzi, dato­ri­tă celor peste 100 de titluri de cărţi şi broşuri tipărite de a­ces­ta, avem marea bucurie să des­co­­perim un veritabil tezaur din ca­re să ne inspirăm în activita­tea de propovăduire a dreptei cre­dinţe şi de păstorire pe calea mân­tuirii a credincioşilor. Ast­fel, se poate observa că, în cea mai mare parte a predicilor şi cu­vântărilor sale, episcopul a­ră­dean nu urmăreşte doar o ex­pu­­nere în sine şi fără relevanţă pe­n­tru viaţa socială a credinţei Bi­sericii, ci caută să arunce, per­manent, punţi pentru o ex­pe­­rienţă viabilă a misterului cre­dinţei în societatea contem­po­­rană lui, chiar dacă aceasta în­­cepea să manifeste tot mai preg­nant un aer cosmopolit şi se­cularizat. Din mulţimea te­ma­­­ticilor aprofundate în opera o­­­­miletică a Episcopului Comşa pre­­zentăm câteva teme pe care le considerăm centrale şi fun­da­­men­tale pentru înţelegerea con­tri­buţiei sale în toată pro­fun­­zi­mea şi complexitatea ei, în con­tex­tul începutului de secol XX.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente