Cercuri pastoral-misionare în Arhiepiscopia Aradului

Săptămâna aceasta, în mai multe parohii din Arhiepiscopia Aradului au avut loc întâlniri ale preoţilor din cercurile pastoral-misionare ale eparhiei. Preoţii din Cercul misionar nr. 2 Radna, sub coordonarea preotului Vasile Jivănescu, s-au întrunit duminică, 22 februarie, în Parohia Cladova, Protopopiatul Lipova, informează „Ziarul Lumina”.

Cu acest prilej, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de obşte în biserica parohială cu hramul „Buna vestire“. După slujbă, pr. Daniel Ungur, de la Parohia Păuliş, a susţinut referatul cu tema „Coordonatele biblice, patristice, bisericeşti şi civile ale misiunii parohiei. Aspectul filantropic de întrajutorare a bătrânilor fără nici un ajutor la nivelul fiecărei parohii“. În aceeaşi zi, preoţii Cercului pastoral misionar Hălmagiu, coordonat de către preotul Ioan Vand, s-au întrunit la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Parohia Hălmăgel, Protopopiatul Sebiş. După săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, au avut loc dezbateri pe tema Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi, iar pr. Adrian Ionuţ Şerban a susţinut un referat dedicat rolului şi slujirii preotului în parohie.

De asemenea, la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, din Parohia Bonţeşti, Protopopiatul Sebiş, a avut loc duminică întâlnirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar nr. 3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Crăciun-Dorel Moţ. Referatul întrunirii a fost susţinut de preotul Alexa Birău de la Parohia Joia Mare. În susţinerea temei, pornind de la citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur „Biserica constă nu în ziduri, ci în comunitatea credincioşilor“, părintele a arătat că prima parohie a fost înfiinţată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, astfel parohia este Hristos Însuşi – cap şi trup -, iar credincioşii care participă la Trupul lui Hristos – cler şi popor – sunt în interiorul Trupului, nu în afara lui. Centrul parohiei este Sfânta Biserică, iar viaţa ei o constituie lucrările săvârşite în Biserică şi în spaţiul parohiei, parohia fiind astfel locul unde creştinii trăiesc taina lui Hristos pregătindu-şi cu grijă mântuirea.

Aici, ei învaţă iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, ajutorarea celor lipsiţi, iar rugăciunea Bisericii este cea care îi apropie pe toţi de Bunul Dumnezeu. După susţinerea lucrării, au urmat discuţii referitoare la importanţa relaţiei dintre Biserică şi Şcoală, impunându-se o bună colaborare a preoţilor cu profesorii de religie şi instituţiile la care aceştia activează, avându-se mai ales în vedere marea importanţă a orei de religie în şcoală.

Comentarii Facebook


Știri recente