Cercul pastoral-misionar Drăgășani s-a întrunit la Parohia Lunca-Stănești

Pentru intensificarea activității pastoral-misionare din Protopopiatul Drăgășani, clericii arondați cercului pastoral misionar Drăgășani s-au întâlnit, marți, 12 noiembrie 2013, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Lungești, județul Vâlcea, după cum informează arhiram.ro

Cu această ocazie s-au dezbătut probleme culturale, misionare, sociale și probleme de actualitate în scopul comunicării mai bine a realităților din fiecare parohie și a identificării metodelor de pastorație specifice mediului urban sau rural în care preotul își desfășoară activitatea.

Întâlnirea a debutat la orele 09.00 cu Taina Sfântului Maslu, și a continuat cu prezentarea unei comunicări științifice cu titlul „Actele financiar-contabile: chitanțier, bonier, registru casă, partizi, extras de cont, execuție bugetară, prevederi bugetare, inventar, arhivă, nomenclator arhivistic, corespondență, registru intrări-ieșiri, registru pangar, mitricale, etc.”, susținută de către preotul Popa Dumitru de la Parohia Lunca-Stănești.

La final au avut loc discuții libere referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură și echivalent, a imobilelor preluate abuziv de regimul comunist din România, respectiv Legea nr.165/2013, despre prevederile H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – art1., alin.1 si art.2- în care se face referire la faptul că începând cu data de 01 iulie 2013 valoarea minim de intrare a mijloacelor fixe a fost majorată de la suma de 1.800,00 lei la suma de 2.500,00 lei, despre modalitatea obținerii avizelor necesare eliberării autorizației de construcție precum și despre importanta implementării proiectului catehetic „Calea”.

„Preoții prezenți la cerc au fost informați despre prevederile Legii nr.165/2013 referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură și echivalent, a imobilelor preluate abuziv de regimul comunist din România, despre necesitate implicării parohiilor în activitatea filantropică a Bisericii prin acordarea de ajutoare copiilor ce provin din familii defavorizate, despre colaborarea dintre parohii și Liga Femeilor Creștine – Ortodoxe în ceea ce privește identificarea tinerilor ce urmează a primi Taina Sfintei Cununii; despre necesitatea urgentării intabulării terenurilor bisericilor, despre ultimele reglementari legale privind valoarea mijloacelor fixe, precum și despre necesitate implementării proiectului catehetic „Calea”, a spus Părintele Iulian Mădălin Bușagă, Protopop de Drăgășani.

Comentarii Facebook


Știri recente