Cerc pastoral în Protoieria III Capitală Tineretul și rolul lui în viața Bisericii

Cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 23-25 septembrie 2013, au avut loc cele două sesiuni ale cercului pastoral lunar, organizat de Protopopiatul III Capitală, la Centrul Social-Patoral „Sfânta Cruce” din Bușteni, după cum ne informează Protoieria 3 Capitală.

La lucrările cercului au fost prezenți o sută de participanți – reprezentanți ai parohiilor din protopopiat, câte un preot însoțit de responsabilul cu activitățile Sectorului tineret din cadrul Comitetului parohial.

Programele de dimineață au început săvârșirea Sfântei Liturghii, de către un sobor de preoți, în biserica cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Lucrările au fost prezidate de pc. protoiereu Pompiliu Dinu.

Prelegerile au captat atenția participanților și au reușit să atragă participanții într-un dialog viu.

Pc. pr. Nicolae Tănase, de la parohia și așezământul Valea Plopului, a adus și distribuit participanților revista „Pentru viață”, nr. 1/2013, apoi a supus atenției două teme: realitatea tristă a contracepției în zilele noastre și metode pastoral-misionare de atragere a tinerilor la viața bisericească. Prima temă a pus accentul pe:

– situația statistică a nașterilor și a avorturilor, la nivel național, în comparație cu cel european,

– creșterea demografică alarmantă, în Vestul Europei, a credicioșilor necreștini, străini de, și respingând totodată, tradiția creștină europeană,

– existența în farmacii a diverselor mijloace contraceptive, la prețuri mult sub prețul de producție.

În abordarea celei de a doua teme, vorbitorul a accentuat:

– existența unei „morale” proprii a tinerilor, paralelă cu cea a Bisericii. Ei încearcă să dobândească statutul de creștin, preluând uneori numai forma, în detrimental fondului (se feresc să încalce poruncile în anumite zile, fără să observe că niciodată nu trebuie să încalce poruncile),

– prezența unui singur procent de tineri în biserici, în condițiile în care cluburile și discotecile sunt pline,

-problema desei sau rarei împărtășiri a credincioșilor, în general, și a copiilor și tinerilor, în special.

Pr. Nicolae Tănase a subliniat necesitatea dicuțiilor vii în cercurile pastorale și și-a afirmat satisfacția pentru existența acestora în cadrul cercului actual.

Pr. Ștefan Zară, de la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Titan, a abordat tema pastorația catehumenale a tinerilor în scrierile Sfinților Părinți ai secolelor al III-lea – al IV-lea, făcând o paralelă cu timpurile noastre.

O problemă actuală a catehezelor de astăzi este aceea că nu se reușește oferirea unei reale contra-ponderi la „duhul luminii acesteia”, promovat îndeosebi prin mass-media, care îi ține înlănțuiți pe tineri. Catehezele actuale trebuie să urmărească constituirea unor nuclee care să depășească frământătura generației tinere.

Pc. pr. Gruia-Mihail Zamfirescu, spiritual al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a supus atenției provocările legislației contemporane în păstrarea identității spirituale a tinerilor:

– în numele libertății de exprimare, sunt atacați susținut principalii factori ai educației: familia, școala, Biserica, societatea (în structurile ei tradiționale);

– lipsa unei legislații coerente în ocrotirea familiei (pe de o parte principiile constituționale ale ocrotirii familiei și asigurării unui trai decent, pe de alta recunoașterea efectelor juridice ale concubinajului, ușurința cu care se pot desface căsătoriile, existența contractelor premaritale și a separărilor de bunuri – care înlătură neliniștile provocate de gândul la un eventual divorț, „drepturile copiilor” etc.);

– prioritatea dreptului femeii de a dispune de propriul corp, în cazul unui avort, în defavoarea dreptului fundamental la viață și a altor drepturi recunoscute copilului nenăscut (e.g. dreptul la moștenire);

– atacul asupra familiei tradiționale, la nivel european, prin adoptarea în unele state a legilor de recunoaștere căsătoriilor homosexuale și, mai grav, a posibilității acestora de a adopta copii; introducerea în RFG a formularului de declarare a copilului nou-născut cu trei rubrici în ceea ce privește sexul: femeiesc/bărbătesc/nehotărât.

Pr. Visarion Alexa, de la parohia „Sf. Nicolae” – Militari, a abordat tema desei sau rarei împărtășanii, subliniind împreună slujirea preotului cu credincioșii și necesitatea unei dese împărtășanii a credincioșilor, pe măsura pregătirii și trăirii fiecăruia. Parohia trebuie să se definească nu numai geografic, ci și prin comunitatea celor ce se împărtășesc din același sfânt potir. Tinerii trebuie apropiați de Biserică, prin metode specifice, din care să fie exclusă spovedania-interogatoriu și însușită spovedania-martor. Împărtășania nu trebuie să fie privită ca un premiu după o perioadă de rugăciune, metanii, post etc.

Discuțiile pe marginea temelor au atins probleme precum:

– excesiva dezvoltare rațională care duce la un dezechilibru emoțional, citat fiind Sf. Nicolae Velimirovici care sublinia că „treimea” tainică din om, gândirea, simțirea și făptuirea trebuie să lucreze armonios pentru ca omul să se împlinească; problema mediilor electronice care cultivă și satisface voia proprie a individului, în contradicție cu Tradiția Bisericii care ne oferă împlinirea prin calea lepădării de sine și idealul comun al tinerilor cu cel al Bisericii pacea, bucuria și adevărul (pc. pr. Daniel Roșu, parohia „Sfânta Treime”, Dudești);

– problema aprecierii eronat-pozitive a realității faptice a prezenței tinerilor în viața bisericească (pc. pr. Ilie Costescu, parohia „Sfîntul Ilie Tesviteanul”, Titan);

– metode pastoral-misionare actuale pentru participarea copiilor la Sfânta Liturghie (pc. pr. Emilian Băbăruși, parohia „Sf. Ioan Iacov”);

– aplicarea unor canoane-șablon în spovedania tinerilor, în detrimentul analizării fiecărui „caz” în parte și, înconjurarea cu dragoste (pc. pr. Gheorghe Sima, parohia „Dobroteasa”).

Au luat cuvântul și reprezentanții sectoarelor de tineret din cadrul parohiilor prezente, subliniind problemele ridicate de pastorația tinerilor, împărtășindu-se experiența proprie a fiecărei parohii.

Între metodele de pastorație prezentate s-au evidențiat: catehezele regulate pe teme de interes în viața tinerilor, excursiile (sponsorizate) la monumentele istorice și bisericești, participarea la programele de tineret inițiate de Arhiepiscopia Bucureștilor și de Patriarhia Română, organizarea de agape după Sfânta Liturghie duminicală, organizarea bibliotecii parohiale, încheierea de parteneriate cu școlile existente în raza parohiei, ajutarea tinerilor prin organizarea de cercuri și meditații în cadrul parohiei, implicarea tinerilor în activități misionare în special în preajma praznicelor bisericești, sărbătorirea zilei naționale și a zilelor istorice importante ale Neamului Românesc și, nu în ultimul rând, funcționarea site-ului și redactarea foii parohiale.

Comentarii Facebook


Știri recente

Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sf. Ap. Andrei este confirmarea credinței apostolice a poporului român (Text integral)

Predica Preafericitului Părinte Daniel la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, rostită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală, 30.11.2023. Text revizuit de autor: Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi…