„Cel care iubește cu adevărat pe Dumnezeu, iubește şi pe aproapele său”. Recomandările Patriarhului Ecumenic la începutul Postului Mare

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, într-un cuvânt transmis la începutul Postului Mare, atrage atenţia că Cel care iubește cu adevărat pe Dumnezeu, iubește şi pe aproapele său’ şi, în ultimă instanţă, iubeşte toată creaţia’ lui Dumnezeu. Patriarhul persistă pe pregătirea din această perioadă de post.

‘Într-o lume ostilă ascezei şi care se confruntă cu desacralizarea vieţii contemporane şi dominaţia modelelor ce promovează individualismul şi eudemonismul, Biserica Ortodoxă insistă în această perioadă de 40 de zile, consacrată nevoinţelor duhovniceşti, ca fiii săi să se pregătească pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri cu scopul de a participa la Învierea Sa preaslăvită’, spune Sanctitatea Sa, potrivit orthodoxie.com.

Prin urmare, continuă Patriarhul Bartolomeu, ‘în timpul Postului Mare suntem chemați să trăim mai profund iconomia creatoare şi salvatoare a Dumnezeului Trinitar şi să participăm mai ferm la referința, direcția și impulsul eshatologic al vieții ecleziale și spirituale’.

În continuare, Patriarhul îndeamnă la imitarea pocăinţei fiului risipitor care s-a reîntors în casa Tatălui Său şi a dat dovadă de încredere în harul Său.

În atenţia Patriarhului Ecumenic intră şi ‘milostenia faţă de cei nevoiaşi’, întrucât ‘caracterul comunitar și social al vieții spirituale este dezvăluit mai ales în această perioadă binecuvântată’. ‘Nu suntem singuri înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem o sumă de indivizi, ci comuniune de persoane pentru care «a fi» înseamnă «a fi împreună». Ascetismul nu este o realizare individuală, ci un fapt eclezial’.

Potrivit Sanctităţii Sale, credinciosul trebuie ‘să participe la tainele Bisericii, să lupte împotriva egoismului, să practice filantropia, să folosească creația în mod euharistic, dar şi să contribuie la transfigurarea lumii’. Toate acestea sunt ‘o libertate, o virtute, un bun şi o ascultare față de normele Bisericii pe care le împărtășim cu toții. Efortul nostru ascetic face parte din relația noastră cu alți membri ai corpului eclezial, ca o participare la faptele și actele care alcătuiesc Biserica precum o comunitate a vieții’.

La cele de mai sus, Patriarhul Bartolomeu adaugă că ‘spiritualitatea ortodoxă este inseparabilă de participarea la viața Bisericii, ce culminează cu Sfânta Euharistie’.

Revenind la tema postului, Sanctitatea Sa evidenţiază că această perioadă nu este una de ‘exaltări psihice de origine religioasă şi nici de emoții superficiale’, iar ‘spiritualitatea înseamnă că întreaga noastră existență, mintea, inteligența și voința noastră, sufletul și trupul nostru, toată viața noastră, sunt impregnate de Duhul Sfânt care este spiritul comuniunii’.

În acest sens, ‘spiritualitatea este eclesializarea vieții noastre, ducând o viață inspirată și ghidată de Duhul Sfânt’, iar din partea noastră presupune ‘să cooperăm liber, să participăm la viața sacramentală a Bisericii și să ducem o viață vie în Dumnezeu’, insistă Părintele Patriarh Bartolomeu.

Spre finalul mesajului pastoral, Patriarhul afirmă: ‘credința noastră ortodoxă este izvorul unui dinamism nesfârșit, al aptitudinii pentru lupte spirituale, a acțiunii ca prieten al lui Dumnezeu și al ființei umane, a rodirii abundente a binelui în lume’.

În încheiere, Patriarhul ne explică faptul că în această perioadă de post ‘suntem chemaţi să intensificăm lupta duhovnicească împotriva egoismului’ şi îndeamnă creştinii ortodocşi ‚să persevereze în rugăciune’, să trăiască în duh filocalic, să se ierte reciproc şi să se ajute unii pe alţii, ‘dând slavă lui Dumnezeu şi mulţumindu-I pentru darurile Sale bogate’.

Comentarii Facebook


Știri recente