Ce înseamnă îmbogăţirea în Dumnezeu?

În predica duminicală, Patriarhul Daniel a vorbit despre alternativa la bogăţia materială, alternativă care aduce mântuirea, şi anume îmbogăţirea în Dumnezeu.

Oferind ca exemplu negativ pe bogatul care a „înnebunit” după ce a dobândit rapid şi neaşteptat  averi materiale, Preafericirea Sa a explicat ce înseamnă îmbogăţirea în Dumnezeu şi de ce trebuie să ne dorim bunuri duhovniceşti.

„Îmbogăţirea în Dumnezeu nu este o îmbogăţire cu bunuri materiale limitate şi trecătoare, ci îmbogăţirea în Dumnezeu este o îmbogăţire duhovnicească, şi anume sufletul cel nemuritor al omului se îmbogăţeşte cu o mulţime de calităţi duhovniceşti, cu daruri ale Duhului Sfânt pe care el le cultivă şi le înmulţeşte”, a spus Patriarhul Daniel în cuvântul rostit duminică la paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale.

Preafericirea Sa a amintit darurile Duhului Sfânt care pot rodi în viaţa omului: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia.

Vedem că sufletul se îmbogăţeşte când are credinţă puternică, când devine bun, milostiv, curat şi sincer, când cultivă virtuţile bineplăcute lui Dumnezeu.

„Aceste daruri ale Duhului Sfânt cultivate de om prin cooperare cu Dumnezeu, prin rugăciune şi efort duhovnicesc, aceste daruri se adună nu în hambare materiale, ci se adună în sufletul nemuritor al omului şi când sufletul se desparte de trup, el poartă cu sine în veşnicie lumina faptelor bune, lumina gândurilor bune, lumina adunată de-a lungul vieţii duhovniceşti prin pocăinţă, rugăciune, milostenie şi bunătate arătată altora”.

Patriarhul României a explicat că evanghelia duminicală ne îndeamnă să „mulţumim lui Dumnezeu pentru orice dar pe care îl primim, dar mai ales pentru darul vieţii şi al sănătăţii, pentru toate binefacerile primite de la El”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reamintit că trebuie să imităm pe Dumnezeu şi să ascultăm îndemnul Său: Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru Cel din Ceruri milostiv este.

„În această perioadă a Postului Crăciunului, Evanghelia ne cheamă nu la adunare de bunuri material, ci la dobândirea smereniei, a bunătăţii, a sfinţeniei, a iubirii smerite şi milostive pentru a ne asemăna cu Dumnezeu şi a simţi bucuria lucrării lui Dumnezeu în viaţa noastră”.

Atunci când omul devine milostiv şi are o iubire smerită în suflet, mâinile sale devin mâinile iubirii lui Hristos ajutând pe cei bolnavi, săraci, nevoiaşi, singuri, întristaţi, îndoliaţi şi mult suferind din cauza sărăciei.

Referitor la bogăţia şi sărăcia materială, Patriarhul Daniel a precizat că ambele pot deveni obstacole în calea mântuirii dacă nu sunt folosite în mod corect.

„Evanghelia de astăzi ne arată că nici bogăţia materială şi nici sărăcia nu sunt scopuri în sine, ci ele ne pot apropia de Dumnezeu sau ne pot îndepărta de semeni. Depinde de modul în care le folosim. Dacă bogăţia o folosim să ajutăm pe alţii care sunt nevoiaşi, atunci devine binecuvântare pentru noi şi semenii noştri”.

„Dacă sărăcia nu este transformată în dorinţă de îmbogăţire spirituală, îmbogăţire prin rugăciune, prin punerea nădejdii noastre în Dumnezeu poate deveni prilej de invidie, lăcomie, furt etc” a spus Preafericirea Sa.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente