„Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a scăpat”

Sfintele slujbe din a doua săptămână a Postului Mare reiau bine cunoscuta temă a „postului duhovnicesc”. Stihirile de la Stihoavna Utreniei zilei de joi arată că vremea postului este „pricinuitoare de viață veșnică” numai dacă „vom întinde mâinile spre facere de bine”. De asemenea, cântările de la Vecernia zilelor de miercuri și joi ne avertizează că patimile, enumerate în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, ne pot vătăma mai mult decât o pot face demonii, după cum ne învață Sfântul Isaac Sirul.

Trândăvia sau nepăsarea constă în a nu împlini poruncile lui Dumnezeu și astfel nici osteneala duhovnicească a Postului Mare, de aceea, această patimă este obârșie a tuturor relelor. Plecând de la învățăturile lui Petru Damaschinul, ierom. Makarios Simonopetritul arată că lenea sau trândăvia este într-adevăr în fruntea patimilor: „Lipsa de minte produce nepăsarea, aceasta duce la trândăvie, care naște uitarea, din care vine iubirea de sine, iubirea de plăcere, iubirea de slavă și iubirea de arginți, producând risipirea în griji, necunoașterea darurilor dumnezeiești și a greșelilor proprii, căreia îi urmează cele opt gânduri ale răutății, pe care se altoiesc toate păcatele”.

Împotriva trândăviei trebuie să ne sârguim din greu și să cerem mereu milostivirea lui Dumnezeu pentru ca voința noastră să se alipească de cea dumnezeiască, iar mintea și inima să se curețe de patimi. „Întărește gândirea mea cea clătinată de invidia șarpelui, oprește năvălirile patimilor cu Patima Ta…”; „Întărește, Doamne, inimile noastre cu Crucea Ta, ca să nu se abată de la Tine la cuvinte viclene sau la lucruri urâte” (stihiri de la Utrenia zilei de miercuri). „Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a scăpat” (Prochimenul Ceasului al VI-lea, al zilei de joi din a doua săptămână a Postului).

(Articol publicat în Ziarul Lumina din 28 martie 2013, apărut sub semnătura lui Ioan Bușagă)

Comentarii Facebook


Știri recente