Cateheze în Postul Adormirii Maicii Domnului

Pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, în intervalul 1-14 august, în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei au loc cateheze ce vor fi susţinute de parohi după slujba Paraclisului Maicii Domnului. Pe site-ul eparhiei au fost afişate schiţele orientative pentru cateheze, realizate de părintele Florin Parasca, inspector pentru cateheza parohială din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei se va desfăşura, în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, o serie de cateheze, susţinute de preoţi după săvârşirea slujbei Paraclisului Maicii Domnului. Pentru a veni în sprijinul preoţilor, părintele Florin Parasca, inspector pentru cateheza parohială din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a realizat mai multe schiţe cu rol orientativ care au fost afişate pe site-ul eparhiei şi care pot fi consultate de către preoţi.

„Aceste schiţe au fost concepute având în vedere faptul că Sfântul Sinod a declarat, în data de 29 septembrie 2014, anul 2015 ca «An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi» şi «An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii» în Patriarhia Română. Nădăjduim ca aceste schiţe de cateheză să vină în ajutorul preoţilor noştri, pentru sporirea misiunii catehetice, atât de necesară pentru vremurile în care trăim, cât şi spre folosul şi zidirea sufletească a bunilor creştini ai Bisericii lui Hristos“, a arătat pr. Florin Parasca.

Cele 14 schiţe de cateheză au următoarele teme: Misiunea parohiei şi a mănăstirii; Parohia – sinteză a slujirii antropologice; Misiunea parohiei: vestirea Adevărului veşnic; Misiunea laicilor în viaţa Bisericii; Rolul credinciosului în propovăduirea dreptei credinţe; Misiunea creştinului ortodox în faţa postmodernităţii; Familia din Biserică; Sfântul Ioan Gură de Aur; Sfântul Ioan Gură de Aur – model de restaurator; Prietenia în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur; Părintele Dometie – o viaţă închinată lui Dumnezeu şi oamenilor; Părintele Arsenie Papacioc – un însoţitor spre Împărăţia veşniciei; Arhimandritul Teofil Părăian – Părintele bucuriei; Maica Domnului în lucrarea duhovnicească a Bisericii. Schiţele pentru cateheze sunt uşor de aplicat, fiind structurate pe mai multe secţiuni şi completate cu o bogată bibliografie.

Comentarii Facebook


Știri recente