Catedrala din Vârșeț și-a serbat hramul: Mântuitorul Hristos înalță firea omenească și o așază de-a dreapta Tatălui

Catedrala Episcopală din Vârșeț și-a serbat hramul de praznicul Înălțării Domnului, ocazie cu care au fost organizate mai multe manifestări religioase și culturale. Șase ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au oficiat Sfânta Liturghie.

Predica a fost rostită de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, care a prezentat mai multe semnificații ale Înălțării Domnului.

„Prin înălțarea Sa la cer cu trupul pătimitor mort și mai apoi înviat, Mântuitorul Iisus Hristos înalță firea omenească și o așază de-a dreapta Tatălui, în sânul Preasfintei Treimi. Aceasta a fost misiunea Mântuitorului Iisus Hristos”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Această misiune trebuia să fie folositoare pentru toți oamenii, de aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, mai înainte de înălțarea Sa la ceruri, îi încredințează pe ucenicii Săi că este de folos ca El să meargă de-a dreapta Tatălui, să se înalțe la Ceruri, pentru că spune Mântuitorul Hristos: Dacă nu mă voi înălța la ceruri, Duhul Sfânt nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce la Tatăl Meu îl voi trimite vouă pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede și va rămâne cu voi până la sfârșitul veacurilor și vă va învăța pe voi tot adevărul”.

Episcopul Galaction a continuat: „Mântuitorul Hristos, înălțându-se la ceruri, avea să împlinească această făgăduință dată ucenicilor săi, numai că Mânuitorul le-a poruncit să rămână în comuniune în Ierusalim până vor primi pe Duhul cel Sfânt, voind să arate prin aceasta unitatea Bisericii întemeiată de Mânuitorul Hristos prin jertfa Sa pe Sfânta Cruce și făcută lucrătoare prin pogorârea Duhului Sfânt, care rămâne și lucrează în Biserica Sa mântuirea oamenilor”.

„Sărbătoarea de astăzi este deodată o împlinire a prorocirilor, o pecetluire de către Mântuitorul Iisus Hristos a misiunii Sale mântuitoare și totodată o chemare la comuniune în dragoste frățească și în mărturisirea credinței în sfânta, sobornicească și apostolească Biserică. Să urmăm și noi acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos asemenea ucenicilor Săi ca astfel să avem nădejde și noi de mântuire”, a concluzionat Preasfințitul Părinte Galaction.

În contextul Zilei Eroilor a fost oficiat un parastas pentru eroii neamului căzuți pe câmpurile de luptă și pentru ctitorii Catedralei din Vârșeț.

Moment aniversar

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc un moment aniversar cu ocazia împlinirii unui deceniu de la hirotonia întru arhiereu a Episcopului Ieronim al Daciei Felix.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment, a citit mesajul Preafericirii Sale la aniversarea Episcopului Ieronim.

„Aniversările în Biserică sunt momente de bucurie şi comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală şi misionară a Bisericii, sunt momente de retrospectivă şi perspectivă, de recunoștință şi reînnoire”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh.

„Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos îl felicităm pentru noua sa activitate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul Cel Bun (Ioan 10, 11) şi Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare multă dragoste şi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!”.

Preasfințitul Părinte Paisie a oferit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o cruce de binecuvântare pentru Catedrala din Vârșeț.

La rândul său, Episcopul Lucian al Caransebeșului a rostit un cuvânt aniversar în care și-a exprimat bucuria deosebită de a fi împreună cu clerul și credincioșii la acest moment de sărbătoare. Ierarhul a citit cuvântul adresat de Patriarhul Miron Cristea, pe atunci Episcop al Caransebeșului, la sfințirea Catedralei din Vârșeț în anul 1913.

Ierarhul i-a oferit Preasfințitului Părinte Ieronim un tablou cu Patriarhul Miron Cristea, precum și o copie a diplomei oferită de Împăratul Franz Jozepf prin care este recunoscută Episcopia Caransebeșului în care sunt recunoscute toate protopopiatele episcopiei, inclusiv pe cele care sunt în momentul de față în Episcopia Daciei Felix.

Mesaje de felicitare au mai rostit: părintele Emanuel Tapalagă, vicar administrativ eparhial, Silvia Davidoiu, Ambasadorul României în Serbia și Anca Corfu, Consulului României la Vârșeț.

În contextul hramului Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Vârșeț au fost aduse moaștele Sfinților Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei.

Manifestările prilejuite de serbarea hramului se vor încheia joi seară cu un concert de cântări religioase din perioada post pascală. Vor concerta: Corul Academic „Byzantion”, Corul „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului și Corul Parohiei Micălaca Veche II, Arhiepiscopia Aradului.

Vezi mai multe fotografii în galeria foto!

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu


Știri recente