CARTE DE RUGĂCIUNI

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, CARTE DE RUGĂCIUNI. În continuare redăm cuvânt înainte al Preafericirii Sale:

RUGĂCIUNEA – IZVOR DE BUCURIE

Sfântul Apostol Pavel îndeam­nă pe creștini să se bucure: „Bucurați-vă pururea în Dom­nul. Și iarăși zic: bucurați-vă” (Filipeni 4, 4).

Bucuria curată este roada prezen­ței Sfântului Duh în inima omului (Galateni 5, 22), iar dobândirea pre­zenței Duhului Sfânt și deci a bucuriei în inimă se face prin rugă­ciune. De aceea, în Biserica Orto­doxă prima din rugăciunile începă­toare este o chemare a Sfântului Duh, Împăratul ceresc – Mângâietor. Rugăciunea, ca prezență și lu­crare a Sfântului Duh în om, aduce mângâiere, pace și bucurie; ea ne unește cu Sfânta Treime, izvorul bucuriei și vieții veșnice, dar și cu Biserica lui Hristos din toate tim­purile și toate locurile. Fără rugă­ciune nu este Biserică și nici viață creștină. Când pierdem bucuria și pacea sufletului este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie.

Pentru a arăta legătura dintre bucurie și rugăciune, Apostolul nea­murilor ne îndeamnă: „Bucurați-vă pururea! Rugați-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5, 16-17).

Iată de ce rugăciunea a fost nu­mită de către Sfinți: „respirația su­fletului”, „termometrul credinței”, „lucrarea minții”, „lumina inimii” etc.

Creștinul ortodox trebuie să se roage cât mai mult fiindcă rugăciunea aduce multă iubire sfântă în inimă, ne unește cu Dumnezeu, ne ajută să vedem în fiecare om un frate și în fiecare frumusețe a creației un dar al lui Dumnezeu. Rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutățile vieții și să pregustăm încă din lumea aceasta tăria și bucuria Învierii și a vieții veșnice. Nimic nu poate înlocui rugăciunea și nicio activitate nu este mai de preț decât ea, fiindcă ea ne dă inspirație și putere pentru cuvântul frumos și fapta bună. Cartea de rugăciuni este o călăuză și un în­demn la rugăciune. Desigur, ne putem ruga și fără carte de rugă­ciuni, cu rugăciuni personale, im­provizate, dar cel ce se roagă folo­sind rugăciunile Bisericii, acela are smerenie și nu se roagă niciodată singur, ci împreună cu Biserica și cu Sfinții ei, oriunde ar fi și oricât de în­singurat ar părea el. întrucât rugă­ciunea este biruința asupra înstrăi­nării omului de Dumnezeu, de sine însuși și de semeni, ea este izvor de bucurie și devine viața vieții noastre.

Binecuvintează, Doamne, cu bu­curie sfântă, pe toți cei care Te întâl­nesc pe Tine în rugăciune curată!

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente