Care este rânduiala pregătirii credincioșilor mireni pentru primirea Sfintei Împărtășanii?

Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos este unul dintre momentele centrale din cadrul Sfintei Liturghii și un act de încununare și de împlinire pentru cel care se împărtășește, așa cum arată Sfântul Nicolae Cabasila, teolog grec, în comentariul său liturgic, Sfânta Liturghie are două scopuri esențiale: un scop apropiat, sau direct, care are în vedere sfințirea darurilor de pâine și vin, care prin chemarea Duhului Sfânt devin Trupul și Sângele Mântuitorului, și un scop îndepărtat, sau indirect, care are în vedere sfințirea credincioșilor prin împărtășirea din Sfântul Potir. Întreaga structură a Sfintei Liturghii este alcătuită în așa fel și orientată spre realizarea acestor două scopuri.

Fiind o slujbă atât de importantă, pregătirea pentru Sfânta Liturghie a fost una dintre temele preferate de teologii liturgiști și pastoraliști în activitatea lor de cercetare. Din păcate însă, atenția a fost orientată aproape în exclusivitate spre pregătirea preotului pentru a săvârși Sfânta Liturghie și pentru a se împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului, în finalul acesteia.

În prezentarea de față ne propunem să mutăm atenția cititorului spre pregătirea duhovnicească pe care credinciosul nehirotonit trebuie să o împlinească pentru participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine la chemarea preotului: „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați”.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente