Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, Episcopul Romei, şi Petru, Episcopul Alexandriei

Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei

Era roman de neam, a fost adus la Hristos de marii Apostoli Petru şi Pavel. Clement a fost al treilea episcop al Romei, după Lin şi Anaclet, timp de zece ani.

A fost botezat de Sfântul Apostol Petru, devenind astfel un adevărat discipol al lui Hristos. Văzând râvna cu care predica Adevărul, păgânii l-au denunțat împăratului Traian, sub acuzația că aduce hulă zeităților păgâne. Trimis în exil în Crimea, mulți dintre discipolii lui l-au urmat în mod voluntar, preferând să meargă în exil decât să trăiască fără el.

A scris o epistolă corintenilor, în anul 96, fiindcă se răzvrătiseră împotriva preoţilor. După ce a fost citită epistola în biserici, corintenii şi-au recunoscut vina. Sfântul Clement a suferit în timpul prigoanei lui Traian (98-117), fiind surghiunit în Cherson (Crimeea de astăzi). Acolo a fost aruncat în mare, fiindu-i legată de gât o ancoră de corabie.

Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei

A păstorit cu înţelepciune şi curaj în timpul prigoanei lui Diocleţian. Fiind izgonit din scaun, umbla prin Fenicia şi Palestina, întărind pe creştini prin scrisori şi rugăciune.

Domnul Hristos i S-a arătat Sfântului Petru într-o vedenie, cerându-i să nu-l facă pe ereticul Arie urmaşul său. A pătimit moarte martirică, prin tăierea capului, la porunca împăratului Maximin (305-313), pentru că a reuşit să aducă pe mulţi păgâni la creştinism.

Troparul sfinților

Glasul 4

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Comentarii Facebook


Știri recente