Bursele Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda prin concurs în anul școlar și universitar 2013-2014, un număr de 34 de burse tinerilor merituoși din țară, cu rezultate foarte bune la învățătură, dar lipsiți de posibilități materiale.

Criteriile de selecție a bursierilor

Fondul alocat pentru acest an școlar și universitar este de peste 77 000 lei, iar din acești bani se are în vedere acordarea a 18 burse pentru elevi de 200 lei pe lună, 12 burse pentru studenți de 300 lei pe lună, 3 burse pentru masteranzi de 300 lei pe lună și o bursă pentru doctoranzi de 400 lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2013. Doctoranzii și masteranzii, care vor aplica pentru una din bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare, pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: Teologia și interpretarea științelor de astăzi, Teologia și Bioetica, Teologia și Artele.

Calendarul și etapele desfășurării concursului

Potrivit administratorului Fundației „Mitropolitul Bartolomeu” părintele Bogdan Ivanov, cei interesați își pot trimite dosarele până pe 15 octombrie, fie prin poștă, fie dosarele pot fi depuse la sediul fundației din piața Avram Iancu nr. 18. O dată finalizată perioada de depunere a dosarelor pe 28 octombrie vor fi afișate rezultatele, iar pe 30 octombrie vor putea fi depuse contestații și vor fi afișate rezultatele finale. O dată desemnați câștigătorii burselor, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” va încheia cu fiecare bursier un contract, în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți pe toată perioada derulării bursei. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director și publicat pe situl Fundației, la www.fundatiabartolomeu.ro.

Misiunea Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”, înființată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu, reprezintă proiectul generos și inspirat al unui om cu viziuni largi, care a știut să-și convertească lipsurile tinereții în șansă pentru tinerii merituoși, dar lipsiți de posibilități materiale. Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei. Fondul alocat pentru bursele anului școlar și universitar 2013-2014 este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 179 de burse, unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 441.000 lei, potrivit Radio Renașterea.

Comentarii Facebook


Știri recente