Burse pentru liceenii merituoși din Buzău

Pentru al doilea an consecutiv, Centrul cultural-filantropic „Cuvioasa Parascheva” din Buzău acordă 25 de burse lunare în valoare de 300 de lei fiecare pentru liceenii din județul Buzău cu rezultate bune la învățătură, dar cu o situație materială precară, informează Ziarul Lumina. Elevii din liceele buzoiene care doresc să participe la acest program de burse de studiu trebuie să întocmească un dosar personal și să îl depună la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău până la data de 20 martie 2014.

Liceenii care doresc să participe la programul de burse al Centrului cultural-filantropic „Cuvioasa Parascheva” din Buzău trebuie să îndeplinească anumite criterii și să întocmească o documentație specială, după cum urmează: media generală la studii în semestrul I al anului școlar în curs, precum și în anul precedent (începând cu clasa a VIII-a pentru liceenii din clasa a IX-a) trebuie să fie peste 9, iar media la purtare 10, situația școlară trebuie dovedită cu copii după foile matricole; să întocmească un dosar cu rezultatele anchetei sociale, conform Legii 416/2001, efectuată de autoritățile locale pentru verificarea declarației de venit și a celor referitoare la bunurile familiei elevului candidat; CV-ul candidatului și un eseu de minimum 250 de cuvinte, în care acesta să își exprime viziunea asupra viitorului său academic sau profesional, iar acolo unde este cazul, indicii asupra mediului social defavorizat din care provine; copii ale cărții de identitate și ale diplomelor pentru performanțe școlare și extrașcolare (olimpiade, concursuri, proiecte) sau alte distincții și premii obținute în ultimii doi ani; elevii care au beneficiat de acest program de burse în anul 2013 trebuie să își completeze dosarul cu un portofoliu cu performanțele școlare și activitățile de dezvoltare personală în care s-au implicat în perioada 1.03.2013 – 1.02.2014; patru recomandări: din partea dirigintelui, a profesorului de religie și a doi profesori aleși din rândul cadrelor didactice care predau următoarele discipline: limba română; matematică; informatică; istorie; limbi moderne; sau de la disciplina de specialitate a liceului; declarație pe proprie răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse; cerere tip ce implică interesul în participarea la celelalte programe și proiecte de voluntariat ale Centrului cultural-filantropic „Cuvioasa Parascheva” din Buzău. Toate aceste documente vor fi așezate în ordinea prezentată într-un dosar de plastic și depuse la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău (Aleea Episcopiei nr. 1, luni-vineri, 9:00-15:00, tel. 0238.710.065) până la 20 martie. Dosarele vor fi jurizate de către profesori din principalele licee din Buzău și membri ai comunității locale. Pentru asigurarea transparenței și a obiectivit ății, rezultatele concursului de burse vor fi publicate pe site-ul centrului: www.ccfcuvioasaparascheva.ro. Pentru detalii, consilierii educativi ai liceelor și candidații se pot adresa părintelui prof. Cristian Dima, la adresa de e-mail:[email protected].

Comentarii Facebook


Știri recente