Buna Vestire, începutul ridicării din păcat şi al unirii omului cu Dumnezeu

Numeroşi credincioşi bucureşteni au participat la sfintele slujbe ce au fost săvârşite cu prilejul serbării hramului istoric la Biserica „Sfântul Antonie“-Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, informează „Ziarul Lumina”. La slujba Vecerniei unită cu Litia, clerul şi credincioşii au fost binecuvântaţi de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit la final un cuvânt de învăţătură. În ziua sărbătorii Bunei Vestiri, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal.

Sărbătoarea hramului istoric al Bisericii Domneşti „Sfântul Antonie“-Curtea Veche din Centrul istoric al Capitalei a debutat cu purtarea în procesiune a icoanelor Bunei Vestiri şi Sfântului Antonie cel Mare în spaţiul amenajat în afara locaşului de cult, spre a fi cinstite de credincioşi. Slujba Vecerniei unită cu Litia a fost oficiată de un sobor de şase preoţi, slujitori de la locaşul de cult şi consilieri patriarhali. La finalul sfintei slujbe, cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a subliniat semnificaţiile duhovniceşti ale sărbătorii împărăteşti a Bunei Vestiri, în care prăznuim şi întruparea sau zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca om din Fecioara Maria prin lucrarea Sfântului Duh, şi ale troparului acestei sărbători, care reprezintă rezumatul întregului conţinut al sărbătorii Bunei Vestiri, şi anume: „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu Fecioarei Se face, şi Gavriil harul îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!“.

Mântuirea, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înseamnă „unirea omului limitat şi trecător cu Dumnezeu Cel nelimitat şi netrecător, pentru ca omul să trăiască veşnic în iubirea lui Dumnezeu“. Primele cuvinte ale troparului, „Astăzi este începutul mântuirii noastre“, înseamnă că „astăzi este începutul unirii lui Dumnezeu cu umanitatea şi de aceea spunem că este începutul mântuirii noastre, adică începutul ridicării noastre din păcat şi moarte şi începutul unirii noastre cu Dumnezeu Cel Sfânt, fără de păcat şi nemuritor. (…) Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută este taina înomenirii lui Dumnezeu ca pe om să îl îndumnezeiască prin har, este taina unirii lui Dumnezeu Cel nevăzut cu omul văzut, este taina unirii lui Dumnezeu Cel veşnic cu omul muritor, taina unirii lui Dumnezeu Cel nelimitat sau inaccesibil cu firea umană limitată. Este o taină mai presus de minte, de aceea se şi numeşte taină, în înţelesul că nu se poate explica în mod raţional, dar se primeşte prin credinţă, fiindcă este taina iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni, este taina lucrării Lui mântuitoare care ne dăruieşte nouă viaţă şi fericire veşnică“, a evidenţiat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Harul binevestit de către Arhanghelul Gavriil, a mai afirmat Preafericirea Sa, este iubirea covârşitoare a lui Dumnezeu pentru oameni şi, datorită smereniei şi ascultării Sfintei Fecioare Maria, toate neamurile sau generaţiile sunt chemate să o cinstească, precum a cinstit-o Sfântul Arhanghelul Gavriil. La final, Întâistătătorul Bisericii noastre a dăruit parohiei mai multe cărţi liturgice şi de spiritualitate ortodoxă şi românească.

Liturghie arhierească

Ieri, în ziua serbării hramului istoric, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţia Sa a reliefat importanţa duhovnicească a praznicului Bunei Vestiri. „Pogorârea Fiului lui Dumnezeu s-a făcut într-un chivot preasfânt ca pe noi să ne împărtăşească din nou de sfinţenie, întru smerenie şi întru ascultare. Acest exemplu pe care ni-l oferă Preacurata Fecioară Maria este pentru noi un exemplu de urmat în viaţa noastră. Nimic frumos, nimic pozitiv nu poate să înceapă în viaţa noastră fără smerenie şi fără ascultare de Dumnezeu. Spune Sfântul Dimitrie, Mitropolitul Rostovului, că în trupul care este neascultător de Dumnezeu sufletul devine neroditor, aproape mort, adică nu mai poate să rodească dreptatea dacă nu este ascultător de poruncile şi îndrumările lui Dumnezeu, care sunt comandamente morale ce ne ridică pe noi la înălţimea şi demnitatea noastră de oameni, de fiinţe create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să fim întotdeauna cu luare aminte la fiinţa noastră cea dinăuntru, cum ne îndeamnă Sfântul Isaac Sirul, să căutăm la cămara cea dinăuntru, pentru că acolo este salvarea noastră; acolo este scânteia cea dumnezeiască pe care Dumnezeu a aşezat-o în noi; acolo este chemarea care ne adresează cuvântul de a ne înălţa la înălţimea voii şi lucrării lui Dumnezeu, iar Preacurata Fecioară Maria este pentru noi exemplul cel mai de urmat“, a spus Preasfinţia Sa. La final, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii ctitoriei din Curtea Domnească din Centrul vechi al Capitalei.

Comentarii Facebook


Știri recente