Buna Vestire în Arhiepiscopia Bucureştilor. Află ce lăcaşuri de cult îşi sărbătoresc hramul (Hartă Interactivă)

Buna Vestire sau Blagoveştenia, cum este numită în popor pe filieră slavonă, este una din cele mai vechi sărbători închinate Maicii Domnului.

În Arhiepiscopia Bucureştilor 14 lăcaşuri de cult îşi serbează hramul cu prilejul acestei sărbători, 5 dintre acestea aflându-se în Capitală.

În cele ce urmează, vă prezentăm câteva date istorice despre fiecare lăcaş de cult din Bucureşti, precum şi informaţii privind locaţia acestor biserici care vor îmbrăca haine de sărbătoare în acest weekend.

Biserica Delea Nouă – Calist
Str. Delea Nouă nr. 1, sector 3, București

Lăcaşul de cult poartă hramul Bunei Vestiri în amintirea zilei în care a avut loc sfinţirea bisericii. Astfel, cu prilejul slujbei din 25 martie 1875, Arhiereul Calist Stratonichias (ctitor) a hotărât ca biserica să fie ocrotită de Maica Domnului şi să aibă ca hram acest mare praznic.

În anul 2005, la biserica Delea Nouă au fost aşezate spre închinare credincişoşilor fragmente din moaştele Sfântului Sfinţit Mucenic Valentin, prăznuit în Biserica Ortodoxă la data de 30 iulie.

Parohia Dobroteasa
Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A, sectorul 3

Biserica cu hramul „BunaVestire”, „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” şi „Sfânta Muceniţă Filofteea”, numită şi „Dobroteasa”, a devenit o mărturie vie a vechiului Bucureşti în mijlocul cartierului de blocuri noi, ridicate în vecinătatea Pasajului Mărăşeşti.

Prima biserică de zid a fost ridicată pe locul uneia mai vechi, poate din lemn, care purta tot hramul „Buna-Vestire”, ctitorită de boierul Dobrotă şi soţia sa Ancuţa. Denumirea de „Dobroteasa” (cuvânt slavo–român), se traduce prin „Maica cea Bună”, care se referă la Preacurata Născătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioară Maria. Biserica actuală datează din anul 1892.

Biserica Sfântul Anton – Curtea Veche
Str. Franceza, nr. 33
Sector 3 Bucuresti

În anul 1559, luna septembrie, când a fost construită Biserica Domnească de la Curtea Veche a primit ca hram Buna Vestire (hramul principal al lăcașului de cult).

De la mijlocul secolului al XIX-lea biserica îl are ca ocrotitor şi pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, a cărui icoană făcătoare de minuni se află în acest sfânt locaş. De atunci, biserica este cunoscută în acte sub numele de Sfântul Anton – Curtea Veche.

Biserica Buna Vestire – Bellu
Şoseaua Giurgiului nr. 29A, Bucureşti

Biserica cu hramul „Buna Vestire” şi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a fost ridicată prin strădania credincioşilor, ctitorul principal fiind Petre Mihail şi soţia sa, Anastasia. Ctitorul a lăsat, la decesul său în anul 1899, o importantă sumă de bani pentru construirea unei biserici în Bucureşti.

Cumnatul acestuia, Theodor Athanasiu a continuat demersurile începute de Petre Mihail şi Anastasia. Punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locului au avut loc în 28 iunie 1925. După 9 ani, la 29 iunie 1934, biserica a fost târnosită.

Parohia “Cărămidarii de Sus”
Sos. Grozavesti nr. 7

Prima menţiune legată de acest lăcaş de cult datează din anul 1810.  Atunci, satul Grozăvești avea 30 de case cu 80 de suflete, cu biserica de zid ridicată în 1805. În documentele vremeii erau menţionaţi ca slujitori: Popa Gheorghe și Popa Neacşu.

Iosif Arhimandritul, președintele dicasteriei bisericești de pe lângă Mitropolia Ungrovlahiei, reface biserica din temelii, donând o sumă de 3000 lei. Astfel, la 25.09.1848, noua biserică era finalizată. În 1875, începe reconstruirea noului locaș, în urma incendiului care a cuprins toată biserica. Noul locaș a fost reconstruit pentru a treia oară în 1878.

Parohia Buna Vestire – Giuleşti
Calea Giulesti nr. 550 Sector 6

În anul 1915, pe aceste locuri se afla cătunul “Principele Carol I”, care aparținea de comuna Militari, Județul Ilfov. Nicolae Dumitrescu (zis Lăptarul) a donat un lot de pământ necesar construirii unei biserici cu hramul Buna Vestire. Între 1921-1923, prin strădania preotului Ioan Ghiorghiade, este construit lăcaşul de cult. Biserica este pictată în timpul preotului N. Angelescu, între anii 1929-1930.

De asemenea, în Arhiepiscopia Bucureştilor îşi vor serba hramul în ziua sărbătorii Bunei Vestiri şi următoarele lăcaşuri de cult:

Biserica Buna Vestire – Corbeanca
Biserica Parohiei Dobroşeşti – Ilfov Nord
Biserica Parohiei Secăria – Câmpina
Biserica Buna Vestire – Ploieşti
Biserica Parohiei Valea Popii – jud. Prahova
Biserica Parohiei Cocorăşti Colţ – jud. Prahova
Biserica Parohiei Moara Nouă – jud. Prahova
Biserica Parohiei Mărăşeasca – jud. Prahova

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente