Buna Vestire: Fecioara Maria – oglinda femeii creștine

Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că mai întâi ne reprezintă o femeie în Împărăţia cerurilor: Maica Domnului, spunea Părintele Arsenie Papacioc. Te cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti comparând-o pe ea cu oamenii.

Buna Vestire este praznicul ce ne pune înainte măreția femeii și ne cheamă să înțelegem importanța ei în iconomia mântuirii. Biserica reflectă în sens spiritual asupra femeii creștine, care este apreciată prin asemănarea ei cu Maica Domnului, cea care a purtat în pântece și a născut pe Mântuitorul lumii.

Patriarhul Bisericii noastre subliniază rolul femeii în societate și în familie.

Vocația femeilor creștine de astăzi este de a mărturisi credința în Hristos Cel răstignit și înviat, de a da viață și a proteja viața copiilor, de a promova iubirea milostivă față de semeni, de a aduce pace și comuniune, prin prezența și lucrarea lor în Biserică și în societate, spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Femeia, disprețuită și desconsiderată în vechime, își reprimește demnitatea în creștinism. O Fecioară naște pe Dumnezeu și devine modelul desăvârșit al firii sale.

Sfântul Ioan Hrisostom vorbește despre contribuția femeii la răspândirea credinței:

Iisus Hristos le face predicatori și Apostoli, ele seamănă Evanghelia în lume. În timpul propovăduirii credinței Sfântul Apostol Pavel salută în ele pe nobilele colaboratoare și neobositele ostenitoare. De acum femeia va fi respectată peste tot unde va pătrunde Evanghelia și unde va împărăți creștinismul.

Un alt dascăl de seamă al Ortodoxiei, Sfântul Vasile cel Mare, spune că egalitatea femeii cu bărbatul este un dat natural încă de la creație: Virtutea bărbatului şi a femeii este una singură, fiindcă atât crearea lor este deopotrivă de vrednică pentru amândoi, cât şi răsplata pentru amândoi aceeaşi.

Astfel, Cartea Facerii zice «Şi a făcut Dumnzeu om; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el; bărbat şi femeie i-a făcut pe ei». Pentru că au o singură natură, ei au aceleaşi lucrări, iar cei ce fac aceeaşi faptă primesc aceeaşi răsplată, amintește marele ierarh capadocian.

În tradiția Ortodoxă nașterea și fecioria unite în persoana Maicii Domnului reprezintă prilej de meditare asupra naturii și rolului femeii creștine.

Eva cea nouă întru Hristos, Maria, aduce adevărul despre natura umană. Biserica o declară  pururea Fecioară,  fecioară în esenţa ei, şi prin aceasta Maică, spune Paul Evdokimov.

Şi dacă orice femeie are vocaţia maternităţii, este pentru că îi este propriu fecioriei să înflorească în maternitate, concluzionează teologul rus.

Comentarii Facebook


Știri recente