Bucurii duhovnicești la Crasna, Călina, Severin și Mărunței

În cea de-a XVII-a duminică de după Rusalii, credincioșii din Mitropolia Olteniei și-au plecat genunchii în sfintele lăcașuri de închinare, aducând prinos de rugăciune înaintea Milostivului Dumnezeu. Cu acest prilej au fost oficiate Sfinte Liturghii arhierești la Mănăstirea Crasna, în județul Gorj, în parohia vâlceană Călina, la altarul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Turnu Severin și în Biserica „Sfânta Parascheva” din localitatea Mărunței, județul Olt, informează „Ziarul Lumina”.

Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie în mijlocul obștii de călugări, viețuitori la Mănăstirea Crasna, în județul Dolj. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Mitropolitul Olteniei a înălțat rugăciuni pentru tot sufletul creștinesc din Oltenia, mulțumind lui Dumnezeu pentru darurile cele revărsate asupra lor.

„Hristos ne arată că toți oamenii sunt din seminția lui Avraam”

La finalul slujbei, IPS Irineu a pus în sufletele credincioșilor prezenți cuvânt de învățătură, comentând pilda femeii cananeence, subiectul pericopei evanghelice din cea de a XVII-a duminică de după Rusalii (Matei 15, 21-28). „Mântuitorul Hristos S-a întrupat și a venit în lume pentru toți oamenii, nu numai pentru cei din neamul lui Israel. Este adevărat că El a făcut minuni în Ierusalim și peste tot în Țara Sfântă, dar de data aceasta depășește prin misiunea Sa hotarele israelitene și vine în alte părți la care, spune tot El, că «n-a fost trimis». Aceste cuvinte ne arată că Mântuitorul Hristos nu este numai om, ci este și Dumnezeu adevărat. Este Acela care a fost trimis de Tatăl cel Ceresc în lume, căci «atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul Născut Fiul Său L-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară», L-a dat la moarte, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Deci El a fost trimis în lume nu ca și cum ar fi fost mai prejos decât Tatăl cel Ceresc, căci și El, ca Fiu al lui Dumnezeu, iubește lumea, așa cum Tatăl o iubește, ci ca să ne arate că a venit pentru noi oamenii, cum ne spune Sfântul Evanghelist că «a fost trimis». El a venit aici pe pământ ca să împlinească voia Tatălui, ca și noi să învățăm din această trimitere că trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu și să împlinim voia Lui. Aceasta ne arată și faptul că noi avem o voință liberă și când vrem ceva, aceasta vine în mod personal, ca o deliberare a sufletului nostru. Prin urmare, întreaga noastră lucrare trebuie îndreptată spre săvârșirea de fapte bune și spre Împărăția cerurilor”, a spus IPS Părinte Mitropolit. În continuare, IPS Irineu a subliniat rugăciunea stăruitoare prin care femeia cananeancă a dobândit împlinirea cererii sale înaintea Mântuitorului Hristos. Prin exemplul ei, Mântuitorul arată că a venit în lume ca toți oamenii să se mântuiască și să dobândească Împărăția cea veșnică.

Liturghie arhierească în parohia vâlceană Călina

Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a oficiat Sfânta Liturghie la altarul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”, din Parohia Călina, Protoieria Drăgășani, județul Vâlcea, și a sfințit noua casă parohială construită în incinta sfântului lăcaș. Pe parcursul Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți la eveniment au avut bucuria duhovnicească de a se închina la racla cu moaștele Sfinților Martiri Epictet și Astion și ale Sfinților Martiri de la Niculițel, Zotic, Altal, Camasis și Filip, existente în patrimoniul bisericii parohiale.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, PS Emilian a arătat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică citită, în care Sfântul Evanghelist Matei redă dialogul extraordinar dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia cananeancă, în urma căruia Domnul i-a vindecat acestei mame îndurerate fiica demonizată. „La rugămintea insistentă și datorită credinței ei, Domnul Hristos o vindecă pe fiica sa, care era chinuită de un demon. Prin această minune vedem că Mântuitorul vindecă și ajută nu numai pe fiii poporului lui Israel, ci și pe cei de alt neam și de altă credință, dorind prin aceasta să arate că a venit să caute pe cel pierdut și să mântuiască toată lumea”, a conchis PS Emilian.

La final, arhiereul râmnicean a apreciat slujirea bisericească a părinților Viorel Tudor și Ion Cosac, felicitându-i pentru toate împlinirile slujirii preoțești.

După Sfânta Liturghie a avut loc o procesiune în jurul bisericii cu racla cu moaștele Sfinților Martiri Epictet și Astion și ale Sfinților Martiri de la Niculițel, apoi Preasfințitul Episcop, împreună cu soborul de slujitori, a sfințit noua casă parohială construită în curtea sfântului lăcaș.

Credincioșii severineni, în rugăciune la Biserica „Sfântul Dumitru”

Credincioșii severineni s-au adunat în număr mare la Biserica „Sfântul Dumitru” din municipiu spre a se ruga împreună cu Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În cuvântul de învățătură, arhiereul mehedințean a vorbit celor prezenți despre necesitatea dezvoltării unei credințe asemănătoare celei a femeii cananeence, cultivate în sânul familiei creștine, ca structură de bază a unei societăți morale. „Orice necaz avem, asemenea femeii cananeence, să îngenunchem și să strigăm și noi către Iisus: «Miluiește-ne, Fiul lui David!» Să insistăm în rugăciune și să fim încredințați că ceea ce cerem de la Iisus, El ne va da cu siguranță! Mai mult decât atât, familia să fie unită! Se constată astăzi multă suferință în familii, când uneori mama trebuie să ducă toate treburile și problemele casei, iar soțul trebuie să se îngrijească numai de serviciu, neștiind de greutățile casei. Sunt însă responsabilități care le revin exclusiv soților. O primă responsabilitate este aceea de a fi împreună cu membrii familiei pe drumul Bisericii, de a participa în comuniune la rugăciune în casa lui Dumnezeu, pentru a da un exemplu copiilor, pentru ca atunci când încercarea vine, Dumnezeu să Se milostivească și rugăciunea să fie ascultată”, a spus PS Nicodim.

Liturghie cu arhiereu la altarul Bisericii „Sfânta Parascheva” din Mărunțeii Oltului

Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Parohiei Mărunței.

În cuvântul său de învățătură, PS Sebastian a tâlcuit pericopa evanghelică menționând că trei lucruri ar trebui să râvnim și noi de la această femeie cananeancă păgână prezentată în Evanghelie: credința, stăruința și înțelepciunea ei, cu care până la urmă L-a cucerit și pe Domnul. Iar dintre cele trei trebuie să luăm aminte la stăruința ei: „Ce face femeia de astăzi? Ea insistă. Nici gând să se simtă jignită! Ea nu știe ce este acela orgoliu, căci iubirea jertfelnică alungă orgoliul. Ea o ține una și bună: «Doamne, Te rog să mă ajuți! Știu că poți, pentru că ești Mesia, Te rog să mă ajuți!» Și insistența, și stăruința ei L-au determinat pe Hristos să-i împlinească rugăciunea în fața tuturor, chiar dacă nu era din neamul ales al lui Israel”.

Comentarii Facebook


Știri recente